מנהיגות וניהול מערכות חינוך - התמחות במינהל החינוך / התמחות במערכת חינוך בלתי פורמאליות

הלימודים מתקיימים בשתי התמחויות:

 1.   מנהיגות וניהול מערכות חינוך -  התמחות מינהל החינוך  /  תוכנית נחשונים

 2 .  מנהיגות וניהול מערכות חינוך -  התמחות ניהול מערכת חינוך בלתי פורמליות

 

מינהל החינוך

תכנית הלימודים מתבססת על הצירים הבאים: פוליטי, מינהלי, כלכלי ופדגוגי.

החל משנה"ל תשע"ד, יידרש תואר שני אקדמי כתנאי סף למכרזי ניהול.

א. מטרות

-פיתוח תשתית של מנהיגות למערכת החינוך 

-הכנת הבוגרים למחקר ועיסוק בתפקידים בכירים במערכת החינוך בישראל הכוללים: ריכוז והובלת צוותים, הדרכת מורים, ניהול בתי ספר, הערכה ופיקוח, ניהול חינוכי ברשויות החינוך המקומיות ובמסגרות החינוך הלא פורמאלי.

ב. מועמדים:

יתקבלו בוגרי תואר ראשון במינהל או במקצועות אחרים  בעלי התנסות חינוכית או ניהולית  בממוצע של 85 לפחות. המועמדים צריכים להיות אנשי חינוך ו/או הוראה ו/או פיקוד העוסקים  בחינוך : הוראה / הדרכה / עבודה חינוכית. המועמדים מייעדים עצמם להשתלבות במערכות ניהול החינוך בארץ. 

בקשות חריגות יידונו במקרים מיוחדים .

תוכנית הלימודים לתואר שני במגמת מינהל חינוכי מתפרסת על פני שנתיים ברצף. תוכנית הלימודים היא מובנת. על הסטודנטים ללמוד תוכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד ברצף.

יום הלימודים למגמת מינהל הינו יום שני משעה 20:00-08:00.

בנוסף  מחוייבים הסטודנטים בדרישות לימודי יסוד ביהדות ואנגלית, המפורט באתר הוועדה לתואר שני .

אופן הרישום:

1.   רישום מכוון ללימודי תואר שני

לאחר הרישום יש לשלוח מסמכים של תואר ראשון מקוריים (עם חותמת וחתימה) לכתובת: הוועדה לתואר שני, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן  5290000.

2.  לאחר ההרשמה הפורמאלית יש לשלוח 2 המלצות - המלצת מעסיק והמלצה אקדמית , קורות חיים  לכתובת: הוועדה לתאר שני - ביה"ס לחינוך - המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך. אוניברסיטת בר-אילן, רת גן 5290000.

סגל הוראה-חוקרים פעילים בעלי פרסומים בינלאומיים בנושאים מגוונים:

פרופ' חיים גזיאל - מדיניות החינוך ואפקטיביות בית ספרית.

דר' יוסף קליין - קבלת החלטות וביזור במערכת החינוך.

פרופ' חן  שכטר - למידה מהצלחות.

דר' ישראל  גילת - המורה והמנהיג החינוכי במשפט - זכויות וחובות

דר' אורלי שפירא - אתיקה ארגונית, הדרכה והתנהגויות נסיגה של מורים במערכות חינוכיות.

דר' איריס הדר - כלכלת החינוך-מימון וניהול תקציב בית ספרי.

ד"ר משה רובוביץ - מנהיגות חברתית קהילתית

ראש ההתמחות ד"ר יוסף קליין

רשימת קריאה  למבחן פטור בהשלמה במבוא למינהל החינוך

מאמר מתוך הרשימה  למבחן הפטור במבוא למינהל החינוך

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירת המגמה - הגב' אביגיל ארז  Avigail.Erez@biu.ac.il

קבלת קהל: א'-ב'-ד'-ה'  12:00-10:00

מענה טלפוני: א'-ה'- 10:00-09:00   13:00-12:00

לצפייה בתוכנית הלימודים בהתמחות במינהל  למתקבלים בתשע"ז   (מסלול א' - ב' ) - לחץ כאן 

לצפייה בתוכנית הלימודים בהתמחות במינהל למתקבלים בתשע"ו - שנה ב'  ( מסלול א'- ב') - לחץ כאן

לצפיה בתוכנית נחשונים - לחץ כאן

          

התמחות בניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות

ראש המסלול: פרופ' זהבית גרוס 

Grossz10@gmail.com

ראציונל:

מטרת  ההתמחות החדשה להכשיר סגל בכיר לניהול מערכות חינוך בלתי פורמאליות במתנסים, תנועות נוער וגופים חינוכיים וולונטאריים שונים, המסוגל לבצע מחקר ורפלקציה על עבודתו המעשית. החינוך הבלתי פורמאלי עשיר בעשיה ודל במחקר. מטרת  מסלול  הלימודים החדש לגשר בין היבטים תיאורטיים של הניהול במערכות הבלתי פורמאליות ובין הצרכים הריאליים המתעוררים בשדה. לתחום ההתמחות החדש היבטים תיאורטיים, מחקריים ויישומיים. חידושה העיקרי של ההתמחות הוא ההיבט הפרקטי דהיינו קיומן של סדנאות מעשיות בתוך מסגרת הלימודים התיאורטית, לפיתוח אישי ומקצועי. התמחות זו הינה חלק מהמוקד למנהיגות וניהול מערכות חינוך.

 

תעודת עובד חינוך:

לצפייה בדבר פרטים  לתוכנית תעודת עובד חינוך 

לצפייה בתוכנית עובד חינוך 

 

תנאי קבלה:

ממוצע ציונים 80 לפחות בתואר הראשון

 מומלץ נסיון  מעשי בחינוך הבלתי פורמלי

משך הלימודים במסלול: שנתיים

תוכנית הלימודים:

לתוכנית הלימודים המוצעת להלן שלושה מרכיבים עיקריים:

א. ניהול
ב. נוער
ג. קהילה

א. מיומנויות ניהול:

1. כלכלת החינוך: מימון וניהול תקציב - ד"ר איריס הדר

הקורס עוסק במושגי יסוד בכלכלה שמנהל צריך לדעת ובעקרונות בניית תקציב וניהול תקציבי במערכת פורמאליות ובלתי פורמאליות. הקורס יעסוק בתקצוב שוטף, תכנון ותקצוב , קריאת מאזנים, גיוס משאבים ותרומות, מתנדבים ושילובם בפרויקטים קהילתיים לילדים ונוער בקהילה וניהול שותפיות.

2. מיומנויות ניהול ומנהיגות חינוכית במסגרת בלתי פורמאלית - ד"ר משה רובוביץ

סילבוס

הקורס נותן כלים מעשיים בניתוח סוגי מנהיגות, התנהגות ותקשורת באירגונים , ניהול ידע, העצמת עובדים, חזון חינוכי ותרגומו לעבודה, ניהול מצבי שינוי בתהליכי התחדשות, אקלים ארגוני, פיתוח סביבה תומכת, הכוונה עצמית, קהילה לומדת, הארגון הלומד משמעותו ויישומו במערכות חינוכיות.

3.סוגיות מתקדמות בחינוך הבלתי פורמלי - פרופ' שלמה רומי

הקורס עוסק בניתוח בעיות מתקדמות במסגרות הבלתי פורמלית.

5.המורה והמנהיג החינוכי במשפט - ד"ר ישראל גילת

 הקורס עוסק בניתוח חקרי מקרה וסוגיות ספציפיות הקשורות לתיפקודם של העוסקים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.  

ב. נ ו ע ר

6.  התמודדות עם נוער במצבי סיכון - פרופ' שלמה רומי

סילבוס

הקורס עוסק בניתוח מכלול הבעיות והדילמות המתרחשות בעבודה עם נוער בסיכון. תופעת הנשירה הסמויה והגלויה מבתי ספר ומסגרות חינוכיות מפצות או משלימות, סוגיות באתיקה, חוקי נוער, הקוד האתי של עובדי הנוער בישראל, תיאוריה ויישום בהתמודדות עם קונפליקטים, ערכים בעבודה עם נוער בסיכון, תהליכים ושיטות עבודה עם נוער בסיכון.

7. חינוך לערכים ודמוקרטיה ולאזרחות בעולם נבוך - פרופ' זהבית גרוס

סילבוס

הקורס עוסק  בחינוך לערכים בעידן פוסט מודרני ובדילמות התיאורטיות והמעשיות העולות מהמפגש של  נוער עם עולם פוסט מודרני מורכב. הקורס מתמקדת בעיקר באתגרים שמציב המשטר הדמוקרטי לנוער ובמכלול הדילמות שעולות מהזירות הלאומיות השונות של בני נוער לאתגר האזרחות בעולם בכלל ובישראל בפרט.

8. גורמי סיכון וחוסן בחיי בני נוער בישראל סמנריון - ד"ר יוסי הראל פיש

סילבוס

ג. ק ה י ל ה

9.קהילה  וחברה אזרחית  - ד"ר דפנה עציון

סילבוס

הקורס עוסק במפגש הייחודי בין תיאטרון וקהילה וכיצד הקהילה יכולה להפוך את התיאטרון לכלי מעצים בעל השלכות פורמטיביות.

10. ניהול , תכנון, פיתוח והערכה של תוכניות התערבות בחינוך חלק א' חלק ב'- ד"ר יוסי הראל פיש

תכנית לימודים

הקורס עוסק בתכנון תוכניות התערבות לקהלי יעד שונים בקהילות שונות, הגדרת האוכלוסיה, הגדרת הצרכים, בניית תוכנית התואמת את הנ"ל והערכתה.

11. חקר הפנאי והחינוך הבלתי פורמלי - ד"ר דפנה עציון

תכנית לימודים

הקורס מתמקד בתיאוריות  עדכניות בתחום החינוך הבלתי פורמלי והאופן  שבו הן באות לידי ביטוי מעשי בשדה העשייה הקהילתית-חינוכית.

12. סדנת מנהיגות נוער - ד"ר מירי גולדרט

במהלך הקורס נדון בתיאוריות לפיתוח מנהיגות נוער, ננתח תוכניות חינוכיות ייעודיות ונברר מהן השלכותיה של מנהיגות הנוער על הפרט ועל החברה. 

סילבוס

13. סדנה בחינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי - ד"ר מירי גולדרט

שילוב המחשב והאינטרנט בפדגוגיה החינוכית איננו פעולה טכנית, זהו  שינוי מהותי בתפיסה הטריאדית: מלמד-לומד-תוכן. במהלך הקורס נדון בפילוסופיות חינוכיות שונות, נאפיין את הנעורים הדיגיטליים, ננתח יישומים חינוכיים אלטרנטיביים ונבחן את משמעותם לחינוך הבלתי פורמלי והלא פורמלי.

סילבוס

14. סדנת יזמות, מעורבות והתנדבות - ד"ר מירי גולדרט

המושג "יזמות" שעד לפני מספר שנים היה שמור לתחום העסקים והתעשייה פרץ הרבה אל מעבר לגבולותיהם. כיום מדובר רבות ביזמות חברתית כגישה המנחה את פעילותם של פרטים וארגונים כאחד. במהלך הקורס נדון ביזמות, במעורבות ובהתנדבות המאפיינים את המציאות המשתנה ונבחן את משמעויותיהן בחינוך הלא פורמלי והבלתי פורמלי.

סילבוס

 

לצפייה בתוכנית הלימודים בהתמחות בחל"פ  למתקבלים בתשע"ז   (מסלול א' - ב' ) - לחץ כאן 

לצפייה בתוכנית הלימודים בהתמחות בחל"פ למתקבלים בתשע"ו - שנה ב'  ( מסלול א'- ב') - לחץ כאן

 

          

פעילויות מחקריות נוספות שהמוקד מציע:

פורום מחקרי ע"ש פרופ' מרדכי בר-לב ז"ל לחקר החינוך הבלתי פורמאלי.

הפורום מיועד למפגש קבוע (פעמים בכל סימסטר) בין אנשי מחקר ואנשי מעשה בכירים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי.

פרסי מצוינות בחינוך הבלתי פורמאלי ע"ש פרופ' מרדכי בר-לב ז"ל

מידי שנה מעניקה המגמה פרסי הצטיינות לעבודות סמינריוניות מצטיינות בתחום החינוך הבלתי פורמאלי על מנת לעודד את המחקר והמצוינות המדעית בתחום הנ"ל.

 

תוכנית הלימודים לתואר שני בהתמחות בחל"פ, מתפרסת על פני שנתיים ברצף. תוכנית הלימודים היא מובנת ועל הסטודנטים ללמוד תוכנית לימודים מלאה ולעמוד בכל חובות הלימוד בכל אחת משנות הלימוד ברצף. יום הלימודים להתמחות בחל"פ,  הינו יום שני משעה 20:00-08:00.

נוסף על תוכנית הלימודים מחוייבים הסטודנטים בדרישות לימודי יסוד ביהדות ואנגלית, המפורט באתר הוועדה לתואר שני .

יחודיות תכנית הלימודים- התוכנית קושרת בין ממצאי המחקר העדכני בארץ ובחו"ל  לבין אפשרויות הטמעתם בשטח.

אופן הרישום:

1.  רישום מכוון ללימודי תואר שני

לאחר הרישום יש לשלוח מסמכים תואר ראשון מקוריים (עם חותמת וחתימה) לכתובת: הוועדה לתואר שני, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן  5290000.

2.  לאחר ההרשמה הפורמאלית יש לשלוח קורות חיים  לכתובת: הוועדה לתאר שני - ביה"ס לחינוך - המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290000.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' ארז אביגיל  :  Avigail.erez@biu.ac.il

טל': 03-5318456

קבלת קהל: א'-ב'-ד'-ה'  12:00-10:00

                 ביום ג'     אין קבלת קהל

מענה טלפוני: א'-ה'- 10:00-9:00   13:00-12:00

סגל הוראה-חוקרים פעילים בעלי פרסומים בינלאומיים בנושאים מגוונים:

פרופ' חיים גזיאל - מדיניות החינוך ואפקטיביות בית ספרית.

דר' יוסף קליין - קבלת החלטות וביזור במערכת החינוך.

פרופ' חן  שכטר - למידה מהצלחות.

דר' ישראל  גילת - היבטים משפטיים במערכת  החינוך בישראל.

דר' אורלי שפירא - אתיקה ארגונית, הדרכה והתנהגויות נסיגה של מורים במערכות חינוכיות.

דר' איריס הדר - כלכלת החינוך-מימון וניהול תקציב בית ספרי.

ד"ר משה רובוביץ - מנהיגות חברתית קהילתית

.

 

סגל אקדמי

שם דרגה/תפקיד
ד"ר אורנן אתי מורה ג'
ד"ר בן דוד הדר איריס מרצה בכירה
ד"ר גולדרט מירי עמית הוראה ב'
פרופ' גזיאל חיים פרופ' מן המניין/ ראש המכון לאינטגרציה
פרופ' גילת ישראל פרופ' חבר
פרופ' גרוס זהבית פרופ' חבר / ראש הקתדרה לסובלנות וערכים על שם ד"ר בורג וראש ההתמחות לניהול ופיתוח מערכות חינוך לא פורמליות
ד"ר קליין יוסף מרצה בכיר/ראש המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך, התמחות במנהל חינוכי
פרופ' רומי שלמה פרופ מן המניין / מנהל המכון למחקר ולחינוך קהילתי
ד"ר שכטר אלי מרצה בכיר
פרופ' שכטר חן פרופ' מן המניין/ מנהל אקדמי בתוכנית להכשרת מנהלים
פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי פרופ' חבר

צוות מנהלי

שם דרגה/תפקיד טלפון
גב' לויטן דיאנה מרכזת הוועדה לתואר שלישי 03-5317650