ביבליוגרפיות תשע"ג

ארכיון

 

תשע"ג

 

שם המרצה                     מס'הקורס                   שם הקורס                                                     
ד"ר אורנן אתי  79-309-01  אקלים חינוכי בכיתה 
ד"ר אורנן אתי  77-836-01  בעיות מתקדמות בהערכת תכניות לימודים   
ד"ר אורנן אתי  77-839-01  חזון בית ספרי ויישומו בתכנון לימודים בית ספרי 
ד"ר אורנן אתי  79-111-06  סדנה באימוני הוראה  
ד"ר אורנן אתי  79-234-05 סדנה לפסיכולוגיה חינוכית  
ד"ר אורנן אתי  77-865-01  פיתוח תכניות לימודים ופדגוגיה עכשווית
ד"ר אורנן אתי  79-110-06  תורת ההוראה 
ד"ר אורנן אתי  79-138-01  תכניות לימודים  בכיתה הרב תרבותית 
ד"ר איזמן אסתי  77-409-01  דידקטיקה בכתה ההטרוגנית 
ד"ר איזמן אסתי   77-408-01  דידקטיקה כללית 
ד"ר איזמן אסתי   79-004-02,04  הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים - סמסטר א' 
ד"ר איזמן אסתי  79-004-03  הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים - סמסטר ב'  
ד"ר איזמן אסתי  79-009-03 הוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים - מחוננים - סמסטר א' 
ד"ר איזמן אסתי  79-009-04 הוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים - מחוננים - סמסטר ב' 
ד"ר איזמן אסתי   77-427-01  הילד בעל שיתוק מוחין- דרכי חינוך ושיקום 
ד"ר איזמן אסתי    77-489-01  כלים מתקדמים בחינוך המיוחד 
ד"ר איזמן אסתי  77-430-01  מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד 
ד"ר איזמן אסתי  77-433-01  פיתוח כושר השתנות קוגניטיבי. סמסטר א'
ד"ר איזמן אסתי  77-433-01   פיתוח כושר השתנות קוגניטיבי. סמסטר ב'
ד"ר איזקסון עטרה  79-444-01  מתודיקה של הוראת המוסיקה 
ד"ר איזקסון עטרה 79-505-01-03  ניווט כתה ופתרון בעיות משמעת 
ד"ר אילוז שירה  79-006-01  אינטליגנציה רגשית  
ד"ר אילוז שירה  79-508-01-05  מבחנים והערכות 
ד"ר אלטמן כרמית 77-844-01  התמודדות מערכתית עם שונות תרבותית     
ד"ר אלטמן כרמית  77-796-01  כלים ותהליכים בייעוץ מערכתי  
ד"ר אלטמן כרמית  77-755-01  לקויות למידה התערבויות ייעוציות  
ד"ר אלטמן כרמית  77-743-01  מבנה המוח ולקויות למידה  
ד"ר אלטמן כרמית  77-751-01 

תהליכי התפתחות נורמלית ואב-נורמלית - חלק א'

ד"ר אלטמן כרמית  77-752-01

תהליכי התפתחות נורמלית ואב-נורמלית - חלק ב'

ד"ר אסיף צמח  77-304-01  מבוא לייעוץ חינוכי  
ד"ר אפל זאב  77-762-01  הנחיית קבוצות  
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית   77-749-01  אוטיזם ובעיות התפתחותיות רחבות היקף - סמסטר א'
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית    77-750-01  אוטיזם ובעיות התפתחותיות רחבות היקף - סמסטר ב' 
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית    77-830-01  התפתחות חברתית-רגשית :תיאוריה ויישום בהתפתחות תקינה ובלתי תקינה
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית  77-829-01  התפתחות רגשית -חברתית של ילדים רגילים וילדים עם צרכים מיוחדים 
ד"ר בוזגלו אהרן  77-231-01  זרמים ומגמות במערכת החינוך  
ד"ר בוזגלו אהרן  77-252-01  טיפול מנהל הצוות באוכלוסיות  תת משיגות  
ד"ר בוזגלו אהרן  77-227-01  מדידה וערכה של מורים ומנהלים  
בחינות ביבליוגרפיות  77-960-09  המגמה להתפתחות הילד. מועד א' 
בחינות ביבליוגרפיות  77-960-09 המגמה להתפתחות הילד. מועד ב' 
בחינות ביבליוגרפיות  77-960-06  המגמה לחינוך מיוחד 
בחינות ביבליוגרפיות  77-960-28  המגמה לחינוך מיוחד - התמחות אוטיזם 
בחינות ביבליוגרפיות   77-960-28  המגמה לחינוך מיוחד - התמחות מוגבלות שכלית 
בחינות ביבליוגרפיות  77-960-08  המגמה לטכנולוגיות תקשורת בחינוך 
בחינות ביבליוגרפיות   77-960-05   המגמה לייעוץ חינוכי 
בחינות ביבליוגרפיות  77-960-26  המגמה ללקויות למידה 
בחינות ביבליוגרפיות  77-960-02  המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך
בחינות ביבליוגרפיות  77-960-04  המגמה לניהול מערכות חינוך לא פורמאליות 
בחינות ביבליוגרפיות  77-960-03 המגמה לתכנון תוכניות לימודים 
ד"ר בנטל ישראלי איילת  77-761-02  יסודות בטיפול זוגי ומשפחתי 
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-040-08  יסודות במחקר איכותי
ד"ר בנטל ישראלי איילת  77-860-01  ייעוץ למשפחה- מתיאוריה ליישום 
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-904-02  מבוא למחקר איכותי 
גב' גולן רני  79-234-01  סדנה לפסיכולוגיה חינוכית 
גב' גולן רני  77-741-02  פרקטיקום בייעוץ שלב א'  
גב' גולן רני  77-746-05  פרקטיקום בייעוץ שלב ב'  
ד"ר וניאל אריאלה  78-703-01 מיומנויות הדרכה בגיל-הרך  
ד"ר ינון אביגיל  77-965-01-02 גישות קוגניטיביות בייעוץ  
פרופ' כהן אריק  77-904-01  שיטות במחקר איכותי
פרופ' כהן אריק  77-997-01  תרבות נוער בישראל 
ד"ר כהן-מלייב מאיה 77-352-01  תהליכי זהות בהתבגרות ובבגרות המתהווה  
ד"ר כץ אור  77-030-01  מחקר כמותי א'  
ד"ר כץ אור  77-031-01  מחקר כמותי ב'  
גב' לוי שמעון שני  77-793-01  אבחון שפה דבורה וכתובה  - פרקטיקום
גב' לוי שמעון שני  77-729-01  עקרונות בהוראה מתקנת בהיבט אישי ומערכתי 
ד"ר לוין אריאל  79-508-01-05 מבחנים והערכות 
ד"ר מיכלסקי טובה  79-009-01 הוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים - מחוננים - סמסטר א
ד"ר מיכלסקי טובה  79-009-02,05  הוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים - מחוננים - סמסטר ב'  
ד"ר מיכלסקי טובה   79-508-01-05 מבחנים והערכות 
גב' מן דבורה  77-148-02-03  חינוך ודמוקרטיה  
ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה  79-004-05  הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים - סמסטר א'
ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה  79-004-01  הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים - סמסטר ב' 
ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה   77-402-01  הוראה מתקנת בקריאה 
ד"ר סרי נורית  79-234-01  סדנה לפסיכולוגיה חינוכית  
ד"ר סרי נורית  79-503-01-05  המורה כמחנך  
ד"ר עדן סיגל  77-474-01  טכנולוגיות לקידום שפה, חשיבה ולמידה 
ד"ר עדן סיגל  77-432-01  מבוא להפרעות בתקשורת  
ד"ר עדן סיגל  77-400-01  מבוא לילד המיוחד  
ד"ר עדן סיגל  77-434-01  מחשבים בחינוך המיוחד  
ד"ר פלד סמדר  77-897-01  קריירה ופנאי במעגל החיים  
פרופ' צוריאל דוד 77-978-01  בעיות יסוד בטיפוח חשיבה 
פרופ' צוריאל דוד 77-818-01  פרקטיקום באבחון דינמי 
פרופ' צוריאל דוד 77-892-01  שיטות באבחון דינמי  
פרופ' צוריאל דוד 77-979-01  תוכניות התערבות חינוכית לטיפוח החשיבה 
ד"ר ציון מיכל  77-958-01  הוראה בדרך החקר המובנה והדינמי  
ד"ר ציון מיכל וד"ר שדלצקי אסתי 79-435-01  מתודיקה להוראת הביולוגיה  
ד"ר ציון מיכל  77-994-01  פרויקט מסכם בהוראת המדעים  
ד"ר קורט דבורה  77-963-01  חשיבה  מחקרית   
ד"ר קורט דבורה  77-843-01  ידע ותכניות לימודים   
ד"ר קורט דבורה  77-904-04-07  מחקר איכותי  
פרופ' קורת עפרה  77-764-01  אוריינות במשפחה    
פרופ' קורת עפרה  77-922-01  הורים כמתווכים 
פרופ' קורת עפרה  77-781-01  טכנולוגיה בגיל הרך
פרופ' קורת עפרה  77-626-01 ניצני אוריינות    
ד"ר רובוביץ משה  77-784-01  מיומנויות ניהול ומנהיגות בחינוך החברתי-קהילתי  
ד"ר רוזנטל-סובלמן ורדה  79-004-05  הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים - סמסטר א' 
ד"ר רוזנטל-סובלמן ורדה  79-004-01  הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים - סמסטר ב'  
ד"ר רוזנטל-סובלמן ורדה  77-402-01  הוראה מתקנת בקריאה 
פרופ' רומי שלמה   77-941-01   כלים בעבודת הייעוץ 
ד"ר שוחט צילי  77-767-01  התערבות חינוכית בגיל הרך  
ד"ר שוחט צילי 

77-768-01

 סמסטר א' 

חינוך וטיפול בגיל הרך  
ד"ר שוחט צילי 

77-768-01

סמסטר ב' 

חינוך וטיפול בגיל הרך  
ד"ר שוחט צילי  78-703-01 מיומנויות הדרכה בגיל-הרך   
ד"ר שכטר חן  77-912-01  יחסי עבודה במערכת החינוך 
ד"ר שמיר עדינה  77-491-01  השתנות שכלית ותהליכים הנעתיים בלמידה 
ד"ר שמיר עדינה 77-778-01 קוגניציה, מטה-קוגניציה ותיווך עמיתים  
ד"ר שפירא-לשצ'ינסקי אורלי   77-869-01  מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית 
ד"ר שפירא-לשצ'ינסקי אורלי  77-769-01  ניהול יזמות והדרכת צוותים בארגוני חינוך  
ד"ר שפירא-לשצ'ינסקי אורלי   77-225-01  סדנא בהכשרה מעשית במינהל החינוך 
ד"ר שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-200-01-03 תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך 
     
     
     
      
      
       
   

 

   

 

     
     
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
     
      
      
     
     
     
      
     
     
     
     
     
   

                                      

     
       
     
      
        
          
         
       
     
     
     
      
       
     
     
     
      
      
י