רשימת המרצים

           חברי הסגל בחוג להכשרת מורים

 

ראש החוג וסגן ראשת ביה"ס לחינוך: פרופ' יעקב ב. יבלון

 

ראשי מסלולים

 

שם המסלול

ראש/ת המסלול

פרטי התקשרות

אמנות יהודית

ד"ר נעם טופלברג

noamtopelberg@gmail.com

אנגלית

ד"ר איריס מוראשן

irismuresan@walla.com

ביולוגיה

ד"ר מיכל ציון

zionmi@biu.ac.il

גאוגרפיה

ד"ר רבקה הראל

harelrr@bezeqint.net

היסטוריה

ד"ר יעל קליין

neshama99@gmail.com

כימיה

ד"ר צביה פונד

fundzv@biu.ac.il

לימודי א"י

ד"ר מיכאל גרינצוויג

micagr@013.net

לשון

גב' עליזה לזרסון

al@laserson.net

מדעי החברה

ד"ר גילה זלכה

gila.zilka@gmail. com

מדעי המחשב

ד"ר אורית צייכנר

orit.zeichner@gmail.com

מוסיקה

ד"ר עטרה איזקסון

isaacsa@biu.ac.il

מתמטיקה

גב' יוני עמיר

amiryoni1@gmail.com

ספרות

ד"ר יהודית מנוביץ

manovich@netvision.net.il

ערבית 

ד"ר נעמה בן עמי

naamaba@012.net.il

תושבע"פ

ד"ר ברק כהן

cohenbs@gmail.com

תנ"ך

ד"ר נאוה כהן

nava.cohen@biu.ac.il

 

 

רשימת מרצים המלמדים בחוג להכשרת מורים

 

גב' אילנה בן עזרא

גב' יוני עמיר

גב' רוזנברג יהודית

ד"ר אורלי מיכאל

ד"ר איזמן אסתי

ד"ר איילת בנטל

ד"ר אלי הולצר

ד"ר אסיף צמח

ד"ר אריאל לוין

ד"ר ורדה רוזנטל

ד"ר טובה מיכלסקי

ד"ר יהודית מנוביץ

ד"ר מיכל חפר

ד"ר מלי איזנברג

ד"ר מרים אלפסי

ד"ר נורית סרי

ד"ר סיגל עדן

ד"ר קירש נורית

ד"ר שירה אילוז

ד"ר שלהב קסט

ד"ר תמר חן-לוי