בית הספר כגורם בעצוב תפיסת הילד את המבנה החברתי בישראל

מחבר ראשון של הפרסום: 

גזיאל, ח' (1977).

בית הספר כגורם בעצוב תפיסת הילד את המבנה החברתי בישראל. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, לשכת מחוז צפון.