לקויות למידה -

ההרשמה לשנת תשע"ח נסגרת בתאריך 27.08.2017

לקויות למידה

התואר השני בלקויות למידה מכשיר מומחים לאבחון ולהוראה מתקנת של ילדים, בוגרים ומבוגרים עם  לקויות למידה, תוך מענה על צרכיהם המיוחדים.

התואר מכשיר את הסטודנטים לאבחן תלמידים החל מראשית קריאה ועד חטיבות עליונות ומבוגרים. התואר מכשיר את הסטודנטים  לבקר תוכניות קיימות  ולפתח תוכניות התערבות.

הסטודנטים יוכשרו להיות מומחים בעלי ידע תיאורטי עדכני בתהליכי למידה ובלקויות למידה, ירכשו ידע בחידושי המחקר וכן ידע יישומי.

מסגרת הלימודים:

התכנית מציעה מערך לימודים מקיף, אשר יאפשר רכישת ידע בתחום של ליקויי למידה, יכשיר את הסטודנטים למחקר בתחום זה מחד גיסא, ולעבודה קלינית מעשית בתחום מאידך גיסא. לתכנית הלימודים מרכיב תיאורטי ומרכיב הכשרתי: לימודים עיוניים ומחקריים לצד התמחות יישומית הכוללת אבחון וטיפול בלקויי למידה. 

פרקטיקום מעשי

במסגרת הפרקטיקום נדרש הסטודנט לאבחן, בהתאם לסטנדרטים, עשרה אבחונים ולכתוב דו"ח מקיף על תיפקודים קוגנטיביים לשוניים ואקדמיים, אשר יכלול המלצות מתאימות.

במהלך התואר, הסטודנט נדרש ללמד הוראה מתקנת בהיקף של 54 שעות. לבצע 10 אבחונים בהצלחה (לנכשלים באחדים מן האיבחונים, תינתן אפשרות לאבחן בסה"כ עד 13 איבחונים).

ציון עובר בפרקטיקום הוא תנאי לקבלת התואר בלקויות למידה.

(הפרקטיקום המעשי לא נכלל במסגרת שעות ההרצאה הפרונטאלית).

סטודנט אשר  לא ביצע בהצלחה 10 איבחונים, אך סיים את קורסי  המגמה, פרט לאיבחונים, יוכל לקבל אישור על סיום לימודים במגמה לחינוך מיוחד. סטודנט זה לא יקבל אישור לסיום לימודים בלקויות למידה.

 

מסלולי הלימוד

מסלול  א' - תואר שני עם תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בתחום לקויות למידה הדורשת עבודת מחקר (תיזה) כחלק מתכנית הלימודים.

מסלול  ב' - תואר שני בלי תיזה

המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים בקבלת תואר שני (MA) בלקויות למידה,  ללא כתיבת עבודת מחקר (תיזה). הלומדים במסלול זה נדרשים לעמוד בבחינת גמר על חומר שיקבע על ידי הוועדה לתואר שני של בית הספר לחינוך.

תוכנית הלימודים לשנת תשע"ח 

תוכנית לימודים תשע"ח, שנה ב'

 

קורסי השלמה:

למתקבלים, ייקבעו קורסי השלמות בהתאם לרקע הלימודי (עד שלושה קורסים אפשריים)

 

ראש מגמה: פרופ' רחל שיף

מרכז חדד: hadad.center2@mail.biu.ac.il

מייל: rschiff@biu.ac.il

הלימודים מתפרסים על פני שנתיים וחצי, חמישה סמסטרים.

ימי הלימוד- הלימודים פרוסים על פני שלושה ימים: שני רביעי וחמישי.

מערכת הלימודים כוללת בין יומים לשלושה ימי לימוד לפחות הכוללים בתוכם שעות הוראה מתקנת ואבחונים 

(חלק מחובות התואר).

תנאי קבלה:

  • סטודנטים בוגרי תואר ראשון במקצועות: חינוך מיוחד, ייעוץ, וכן במקצועות הטיפוליים והפרא רפואיים כגון: פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות בתקשורת, עבודה סוציאלית מאוניברסיטה או מכללה מוכרת בעלי ממוצע ציונים של 87 לפחות
  • ניסיון בתחום החינוך, חינוך מיוחד
  • המלצות- המלצה אקדמית והמלצת מעסיק
  • ראיון אישי

ביצוע תהליך רישום: 

1. יש לשלוח 2 המלצות - המלצת מעסיק, המלצה אקדמית (לסטודנטים שסיימו לימודיהם לתואר מעל לשנתיים יכולים להגיש שתי המלצות מעסיק במקום)

טופס המלצה אקדמית-   לחץ כאן רצוי המלצות ממרצה בקורס אקדמי (עדיפות לסמינריון)

טופס המלצת מעסיק -  לחץ כאן המלצה  מגורם מקצועי שמכיר את המועמד/ת מהתנסות בשדה

על ההמלצות להגיע לביה"ס לחינוך, מזכירות תואר שני ישירות מהממליצים ולא באמצעות המועמדים לקבלה 

(המועמד ימלא את הפרטים האישיים ע"ג טופס ההמלצה, שימולא ע"י הממליץ ויישלח על ידיו לפי הכתובת המופיעה בטופס ההמלצה).

אפשר לשלוח באחת מהאפשרויות הבאות:

1. מייל מזכירת המגמה : limor.hefetz@biu.ac.il

פקס מזכירות תואר שני בחינוך 03-7384123

כתובת דואר: אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן, מיקוד 5290002 – ביה"ס לחינוך, תואר שני 

2. רישום התואר השני יכול להיעשות באחד מהאופנים הבאים:

רישום מקוון באתר בר אילן (ניתן להיעזר במדור שמ"ע 9392*) – או –  רישום על ידי קניית ערכת רישום מהאקדמון באוניברסיטה.

3. יש לשלוח את החומר הנוסף  לוועדה ללימודים מתקדמים, תואר שני:

  • אישור סיום לימודים – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • גיליון ציונים עם ממוצע תואר – רשמי ומקורי (חותמת, חתימה ולוגו מוסד הלימודים על אישור הסיום)
  • קורות חיים מעודכנים
  • צילום תעודת זהות
  • תמונת פספורט

 

לרישום ללימודי תואר שני באתר האוניברסיטה לחץ כאן

 

זימון לראיון מותנה בהשלמת כל תהליכי הרישום  ולאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל

מועמד העונה על הקריטריונים , יוזמן לראיון אישי.

אלו הן דרישות מינימום ואין בה התחייבות לקבל כל מועמד העומד בתנאים אלה

סגל ההוראה - חוקרים פעילים בעלי פרסומים בינלאומיים

 פרופ' רחל שיף - ראש המגמה

פרופ'  עדינה שמיר

פרופ'  נירה משעל

ד"ר מנחם יערי

ד"ר טלי וישנה

ד"ר עמליה בר-און

ד"ר שני קחטה

 ד"ר לאה יוסף

 

לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות אל "מרכז חדד":

טלפון: 03-5318705

פקס: 03-5351045

hadad.center2@mail.biu.ac.il

לקבלת פרטים נוספים:

מזכירת המגמה, כתובת דוא"ל:  limor.hefetz@biu.ac.il

טלפון 03-5318456 פקס: 03-7384123

מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות: 10:00-09:00 ,  13:00-12:00

קבלת קהל בימים א', ב', ד', ה'   בין השעות 12:00-10:00

 

 

סגל אקדמי

שם דרגה/תפקיד
ד"ר דבש יהונתן עמית הוראה ב'
ד"ר יערי מנחם מרצה
ד"ר לוי-גיגי עינת מרצה בכירה/ראש המעבדה לטראומה, התמודדות וצמיחה
פרופ' צוריאל דוד פרופ' מן המניין