קידום ההיבטים החברתיים והאמוציונליים של האינטגרציה

מחבר ראשון של הפרסום: 

בן ארי, ר', ריץ, י' ואמיר, י' (1978).

קידום ההיבטים החברתיים והאמוציונליים של האינטגרציה. עיונים בחינוך, 19, 85-105.