בעיות באינטגרציה חברתית בחטיבות-הביניים

מחבר ראשון של הפרסום: 

אמיר, י', ריץ, י' ובן ארי, ר' (1978).

בעיות באינטגרציה חברתית בחטיבות-הביניים. עיונים בחינוך, 18, 15-36.