פרופ' ריץ ישראל 77-304-01 מבוא ליעוץ חינוכי

 

                                                             

שם ומספר הקורס: מבוא ליעוץ חינוכי

 77-304-01 

פרופ' ישראל ריץ

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:    תשע"א                    סמסטר:    א+ב                      היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 

א. מטרות הקורס: הקורס מציג לפני המשתתפים סקירה רחבה של היסודות העיוניים של מקצוע היעוץ וכן ידע בסיסי אודות המגמות, הגישות והתיאוריות במדעי ההתנהגות שתרמו לעצב את היעוץ המודרני והמחקר עליו הן מתבססות. השיעורים יתמקדו ביועץ החינוכי אך יתיחסו גם ליועץ האירגוני במערכת החינוך וכן לתפקיד היועץ התעסוקתי.

ב. תוכן הקורס

 

    מהלך השיעורים: : השיעורים יוגשו ע"י המרצה באמצעות הרצאות מלוות בדיונים קצרים בכיתה. מספר קטן של שיעורים יתנהלו באמצעות דיונים בפורום מצומצם ו\או ע"י מרצה אורח.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

נושא

פריט מהביבליוגרפיה           

מס. שיעורים

מבוא

 

1

יסודות היסטוריים ועיוניים

קלינגמן ואייזן (29-21 - 1182831, 108-98 - 1182828)

2

דמוי הילד והתפתחותו

שירם וריץ' (2002)

2

תפקידי היועץ

אלבז (2000), ארהרד ושמר אלקיים (תשס"ד), כפיר (תשמ"ו), הראל וארהרד (2001)           

2

התפתחות קריירה

קלינגמן ואייזן (160-143 - 571705), גאלי צינמון וריץ' (2005), גתי (2003)

3

כלים בידי היועץ

קלינגמן ואייזן (110-108 - בתוך 1182828, 202-163 - 1182825),

לזובסקי (1995)

3

סוף סמסטר א' בערך כאן

עקרונות הטפול הייעוצי

קלינגמן ואייזן (38-33 - 1182830)

1

גישות בטפול ייעוצי

קלינגמן ואייזן (94-36 - 1182829, 128-117 - 1182827)                  

6

יעוץ קבוצתי וכיתתי

קלינגמן ואייזן (117-110 - 1111693)     

1

יעוץ מערכתי

טטר וגוזלן (2000), כפיר (2003), שכטר וריץ' (2004)

3

אתיקה מקצועית

קלינגמן ואייזן (139-133 - 1182826), לזובסקי (2003), קוד אתי (להוריד מהאתר של שפ"י) (1071334)

1

מחקר והערכה

 

1

 

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: קבלה למגמת יעוץ ללימודי תואר ראשון או שני

 חובות: כל הביבליוגרפיה חובה למבחן

 

 מרכיבי הציון הסופי: 100%-ציון מבחן, למרצה זכות להעניק עד 5 נקודות עבור תרומה מיוחדת לדיונים בכיתה. יתקיים מבחן אחרי סמסטר א' וכן אחרי סמסטר ב' ומועדי ב' בהתאם. כל המבחנים יתקיימו לפי מתכונת אמריקאית.

ד. ביבליוגרפיה: (חובה)

    

 

יתכן ומאמרים נוספים יצורפו לרשימה, כולל מאמרים בשפה האנגלית.

 

קבלת קהל תתקיים בבנין חינוך (905) חדר מס. 105 כדלהלן:

 

יום ב' 18:00-17:30

יום ד' 16:30-15:30

יום ה' 16:00-15:30

 

טל: 03-5318710

דוא"ל:  L MAIL.BIU.AC.I@RICHYI