גב' אדלר מלכה 77-746-03 פרקטיקום בייעוץ שלב ב'

 

                                                  שם ומספר הקורס:  פרקטיקום ב'  מספר  77-746-03

סוג הקורס: סדנה

גב' מלכה אדלר

 

שנת לימודים:תשע"א                      סמסטר: שנתי                היקף שעות:  2ש"ש

 

•א.      מטרות הקורס:

1. לווי הסטודנט/ית בהתנסותה האישית במערכת הבית-ספרית

2. הכנת הסטודנט/ית לבחינת ההיבטים השונים של עבודת הייעוץ עם גורמים שונים בתוך בית הספר ומחוצה לו.

3. שכלול המיומנויות המקצועיות החיוניות בעבודת הייעוץ תוך התנסות בכל  השלבים הכרוכים בהתערבות ייעוצית: תכנון, ביצוע והערכה. 

ב. תוכן הקורס:

 

1. הסטודנט/ית תקבל הזדמנות לסכם וליישם את כל החומר הנלמד עד כה: בית-ספר כארגון, עבודה עם הצוות, עבודה עם הפרט, היועץ עם מודעות עצמית, וכל שאר הנושאים הקשורים להתערבות ייעוצית חינוכית בבית הספר.

2. הסטודנט/ית תפתח יכולת ליישם את התיאוריות, הכלים והמיומנויות הייעוציות להתערבות ייעוצית שקולה ומתוכננת העומדת בהתאם ל"אני מאמין" הייעוצי והאישי המתגבש.

3. הסטודנט/ית תעמיק את הכרותה ביישום כלים פרטניים ומערכתיים בעבודתה.  

4. הסטודנט/ית תתנסה בהתערבויות ייעוציות פרטניות וקבוצתיות קצרות טווח, בהדרכת היועצת המאמנת. 

מהלך השיעורים:

למידה פעילה, דיון, מרצים אורחים

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

היכרות, הצגת סילבוס ותיאום ציפיות

 

 

2.

המסגרת הרעיונית של מקצוע הייעוץ, "הייעוץ המעצים"

פריט 1, 5, 10 ברשימה בביליוגרפית

 שיתוף והיוועצות יתקיימו בכל שיעור

3.

מיפוי בית הספר  ומיקום היועץ בנקודת השפעה על תהליכים מערכתיים

 9, 18       

 

4.

יעוץ לפרט- חזרה על שלבי הראיון, הצגת חדר היועצת כמרחב המאפשר דיאלוג

8, 15

בשיעור זה נתחיל בהצגה וניתוח מקרים -  היוועצות, משוב 

5.

ייעוץ קצר מועד ממוקד פיתרון

14

 

6.

מודל שליטה עצמית

24, 25

 

7.

התערבות היועץ בבעיות חברתיות, ילדים עם צרכים מיוחדים

 

 

8.

אינטרנט וייעוץ

7, 11

 

9.

מרצה אורח - התעללות בילדים

12

 

10.

היועץ כאינטגרטור - זימון והנחיית ישיבות עם בעלי תפקידים לפתרון בעיות

 

משחק תפקידים

.11.

בניית תוכנית עבודה ייעוצית - צרכים, יעדים, דפוסי עבודה שיטתיים

 

 

 

12.

בחינת מיפויי בתי הספר כבסיס לבניית פעילות קבוצתית למורים

אתר שפ"י

 

13.

סיום סמסטר, סיכום, משוב, ומה הלאה...

 

 

14.

בית ספר כמערכת - הייעוץ המערכתי

9

 

15.

עבודה עם מליאת מורים

2

משיעור זה ואילך הסטודנטים יתנסו בכיתה בזוגות, בהעברת פעילות קבוצתית למורים

16.

מרצה אורח - לקויות למידה

 

 

 

17.

אקטיביזם בעבודת היועץ - פעילות במוקד המערכת 

3 , 3א

 

18.

"אני מאמין" ייעוצי הכנה לראיונות קבלה לעבודה בייעוץ

 

משחקי תפקידים - ראיון פרטני, ראיון קבוצתי

19.

הרצאת אורח - תהליך הפנייה לשפ"י

 

סטודנטים מדווחים בהמשך על ראיונות קבלה לעבודה

20.

היועץ הרפלקטיבי והיועץ הפרואקטיבי

 

 

21.

פיתוח צוות - ליווי ייעוצי

 

 

22.

תהליכי שינוי - צרכים ודינמיקה של תהליכי שינוי

18, 4

 

23.

יומן אישי  - אפשרות לשיתוף בקבוצה

 

 

24

סיכום, משוב ופרידה

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: סיום עבודה מעשית שלב א' ופרקטיקום א'.

מטלות:

נוכחות בסדנה, השתתפות פעילה, יעוץ פרטני וקבוצתי בבית-הספר, הצגת מקרים בכיתה, הגשת עבודה, יומן אישי.  

סימסטר א' - פרטני

•1.      על הסטודנט/ית לעשות מיפוי בית-ספר: סוג בית-הספר, מגמות, איפיון אוכלוסיית התלמידים, מורים, צוות הנהלה, בעלי תפקידים מרכזיים, מקום היועצת, חוזקות חולשות, קשרי חוץ, מדיניות בית-הספר - רובד גלוי, רובד סמוי.

•2.      עבודה ייעוצית פרטנית עם שני תלמידים, 6 - 8 מפגשים.  

•3.      הצגת מקרה בכיתה כולל: רקע קצר על התלמיד. "ויניאטה" - שיכתוב קטע מתוך דיאלוג נועץ יועץ וחלוקה לכול הסטודנטים. הסטודנט/ית תחשוב על השאלות בהן תרצה לדון בהדרכה עם חברי הקבוצה: להתמקד בילד? במערכת? בעצמי?

אפשרות למשחק תפקידים: הבאת מצב בעייתי לצורך המחשה. 

סימסטר ב' - מערכתי, קבוצתי

1. בניית תוכנית התערבות מערכתית לפעילות קבוצתית בת 4 - 6 מפגשים על פי  צורכי בית-הספר והפעלתה בבית הספר. (תלמידים, מורים, הורים)

2. העברת פעילות קבוצתית למורים בזוגות בכיתה. 

עבודה להגשה בסוף השנה  

התערבות פרטנית  (אפשרות להגשה בסוף סימסטר א')

רקע על הנועץ, מדוע נבחר, מטרות ההתערבות ועם מי גובשו, דרכי ההתערבות, מדדי הערכה - מה ארצה לראות בסוף התהליך שאדע שהשגתי.

מי היה שותף לתהליך -  מחנך, הורים, איש צוות אחר? 

סיכום בין כמה שורות של כל פגישה - מה היתה מטרת הפגישה? מה הושג?

תמליל מדויק של אחת הפגישות המשמעותיות.

סיכום והערכת ההתערבות -  קשיים, נקודות כוח, חולשה, האם המטרות הושגו? כיצד יודעים שהושגו? מה הייתי עושה אחרת, מה למדתי על עצמי בעקבות ההתנסות, המלצות להמשך....

התערבות קבוצתית   

רקע על הקבוצה, מקור הפניה, מה האבחון שקדם להתערבות. מטרות, דרכי התערבות, מדדי הערכה. סיכום בין כמה שורות של כל מפגש - מטרה, פעילות, מה הושג?

סיכום והערכת ההתערבות - קשיים, נקודות כוח, חולשה, האם המטרות הושגו? כיצד יודעים שהושגו? מה הייתי משנה, מה למדתי על עצמי, המלצות להמשך...

יומן אישי

כתיבת יומן אישי במהלך השנה בו יועלו מחשבות, תובנות, רגשות בעקבות חוויית   הפרקטיקום.

מרכיבי הציון הסופי

ציון מספרי הכולל את ציון העבודה -% 50, הצגת מקרה -% 20, יומן -% 20 השתתפות פעילה -% 10

לקראת סוף השנה יועברו שאלוני משוב ליועצות המאמנות, המשוב יילקח בחשבון.

ד. ביבליוגרפיה:

אגודת היועצים החינוכיים בישראל (2001). קוד האתיקה של אגדת היועצים החינוכיים בישראל. תל-אביב: המחבר (1071334)

אוסטרוויל, ז' כהן, א' (תשמ"ט). הנחיית קבוצות מחנכים בנושאי בריאות הנפש. ירושלים: מאגנס. (000109475) (חינוך E371.713 אוס)

אלמוג, א' ולייזר, י' (2008). היועץ החינוכי ותרומתו לתהליך השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. הייעוץ החינוכי, ט"ו, 29-50. (1173932)

ארהרד, ר' הפער בראייה מערכתית. אוגדן הייעוץ החינוכי. (לא מוצאת את הפרסום הזה)

ארהרד, ר' וקליגמן, א'(2004) יעוץ בבית ספר - אקולוגיה מקצועית. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), יעוץ  בבית ספר בחברה משתנה (עמ' 9-26) תל-אביב: רמות. (01138798)

ארהרד, ר' (2008). היוועצות מעצימה: תיאוריה ומעשה. תל-אביב: רמות. (1146262) (חינוך 371.422 ארה)

ארהרד, ר' (1998) תפקיד היועץ במעבר מבית-ספר לבית-ספר: מיתוס, מציאות. הייעוץ החינוכי, ה, 15-38. (577773)

בוניאל-ניסים, מ', ברק, ע' (2008). הבלוג: יומן אישי באינטרנט בשירות היועץ והמטפל. הייעוץ החינוכי, ט"ו, 123-143.  (1173929)

בנבנישתי, ר. (1984). האזנה ודיבוב בראיון המסייע. ירושלים: בית-הספר לעבודה סוציאלית. (000033452)  (361.322 בנב)

בן עזרא, ג' זילברמן, ד' (2000). הייעוץ החינוכי והגישה המערכתית. ירושלים: משרד החינוך, המינהל   הפדגוגי השרות הפסיכולוגי הייעוצי. (001104166) (חינוך 371.46 בן-עזר)  

בר-אל, צ' לזובסקי, ר' (2008). מסוגלות עצמית ייעוצית. הייעוץ החינוכי, טו, 212-238. (1173930)    

ברק, ע' (2004). ייעוץ פסיכולוגי בעזרת האינטרנט: טכנולוגיה ונשמה בחברה משתנה. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 367-391). תל-אביב. רמות. (1173928)

דניאלי, מ' ובר-אל, צ' (2008). הטרדה מינית בין תלמידי בית הספר העל יסודי. הייעוץ החינוכי, ט"ו, 192-211. (1174148)

לזובסקי, ר' (2010). מבוך השמירה על סודיות בייעוץ החינוכי: תיאוריה, מחקר ומעשה. תל-אביב: ממכון מופת. (01189825) (חינוך 371.4 לזו)

מילר, א' (1992). הדרמה של הילד המחונן. תל-אביב. דביר. (000189561) (חינוך 616.89 מיל)

טייכמן, י', בר-אל, צ' (2004). הייעוץ הפרטני במסגרת בית-ספר. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (ע'273-295). תל-אביב: רמות. (603531)

סלונים, כ' לזובסקי, ר' (2001). ערכה לבדיקה עצמית ולרפלקציה - עשרים כללים לבקרה על התערבות ייעוצית פרטנית. יעוץ חינוכי, י', 172-186. (000568578)

עומר, ח' (1990). התערבויות פרדוכסליות כשיטת טיפול קצרת מועד. בתוך ח' דסברג, י' איציקסון וג' שפלר (עורכים), פסיכותרפיה קיצרת  מועד. ירושלים: מאגנס. (1099233)

עומר, ח' ואלון, נ', (1997). מעשה הסיפור הטיפולי. תל-אביב: מודן. (000361130) (מדעי החברה - שמור סוציולוגיה לפי עמר: פסיכולוגיה 616.8914 עמר)

פוקס, א' (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות החינוך. תל-אביב: צ'ריקובר. (000263540) (חינוך E371.2 פוק)

פרנקל, י' (1985). עולמו הפנימי של היועץ. בתוך מעיין מתגבר ושמו אדם. תל-אביב: צ'ריקובר. (568518)

קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות וגישות ושיטות התערבות. ירושלים: שפ"י, משרד החינוך. (125012) (חינוך 371.4 קלי)

קלינגמן, א', רביב, ע' ושטיין, ב' (עורכים) (2000). ילדים במצבי חרום ולחץ. ירושלים: משרד החינוך, שפ"י.  (463939)  (חינוך 618.92852 ילד)

רוג'רס, ר"ק (1970). מאפייני היחס המסייע. בתוך ר' הרושבסקי' (עורכת), הייעוץ בחינוך: עקרונות וגישות- אנתולוגיה (עמ' 19-35). ירושלים: בית הספר לחינוך של האוני' העברית ושל משרד החינוך והתרבות. (001098731)

רוזנהיים, א' (1990). אדם נפגש עם עצמו: פסיכותרפיה - החוויה ותהליכיה. תל-אביב: שוקן. (ע' 90-  147 - 1178504)   )

רונן, ח' (1998). לומדים כיצד ללמוד - יישום שליטה עצמית ליעול דרכי למידה להפחתת חרדות ולשיפור בציונים. תל-אביב. רמות. (367660) (חינוך 371.26019 רונ)

רונן, ח' (1994). הדרך לשליטה עצמית - מדריך לחינוך ילדים. תל-אביב. קשת. (0139130) (חינוך 153.8 רונ)

שוורץ, י' ארהרד, ר' (2003). יחסי יועץ-מנהל בעיני היועצים. הייעוץ החינוכי, יב, 11-31 . (01098847)

שתיל, י' (1994). פסיכולוגיה חיסונית: קשיים-בונים בעולמו של הילד. תל-אביב. רמות. (264781) (חינוך 155.45  שתי)

שתיל, י' (2008). "הצללת למידה" ו"פרופיל הייחודיות" - פרדיגמה חדשה להבנת לקויות למידה והשלכותיה. הייעוץ החינוכי, ט"ו, 99-122. (1174149)

 

Corey, G. (1991). Theory and practice of counseling and psychotherapy (4th ed.). Pacific Grove: Brooks/Cole. (000165404) (158.3 COR)

De Shazer, S. (1985). Keys to solution in brief therapy. New York: Norton.
(אין בבר-אילן)

Forester-Miller, H., & Davis, T. (2001). A practitioner's guide to ethical decision making. Washington, DC: American Counseling Association. (000510281) 

Reik, M. (1949). Listening with the third ear. New York: Farrar, Straus. (000101025) (150.195 REI)

כתבי עת מומלצים לעיון שוטף

 

הייעוץ החינוכי, כתב העת של אגודת היועצים החינוכיים בישראל.

עלון ליועצים החינוכיים, הוצאת מפ"ט בשיתוף משרד בחינוך

פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, משרד החינוך ,שפ"י

 

 

 

          Journal of Counseling Psychology

          Journal of Consulting & Clinical Psychology

          Counseling Psychologist

          Journal of Counseling and Development

Educational Psychology

Journal of  Multicultural Counseling and Development.

Review of Educational Research, Vol 66, No.4. pp. 423-458

 

 

אתר שפי

 

www.education.gov.il/educationCMS/UNITS/Shefi/

 

אתרי משרד החינוך לסוגיהם:

 

www.Matar.ac.il/Mercazim/education1.asp

 

אתר אגודת היועצים: 

 

 

http://www.geocities.com/yoatzim/

 

http://www.yoatzim.area.co.il/