אודות בית הספר

בית-הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן הוא הגדול מסוגו בארץ. לומדים בו כ- 2,000 סטודנטים:   סטודנטים לתואר ראשון, סטודנטים לתארים מתקדמים (שני ושלישי), סוטדנטים הלומדים ביחידה להכשרת מורים. בנוסף, מדי שנה משתתפים בפיתוח מקצועי עוד כ- 2,000 עובדי חינוך, ביניהם: מורים, יועצים, מנהלים, מפקחים ומנהלי מחלקות.

אנו, בבית-הספר לחינוך חרטנו על דגלנו: "חינוך ומצוינות-כאן ומכאן". על כן, אנו ממקדים את מאמצינו בשלושה יעדים מרכזיים:

  1. הצטיינות במחקר ובהוראה
  2. פיתוח מקצועי של כוח אדם בתחומי החינוך השונים
  3. תרומה לקהילה ולעיצוב מדיניות חינוכית

סגל בית-הספר לחינוך מתמחה בתחומי מחקר ופיתוח (D&R) רבים ומגוונים המתבססים על מתודולוגיות כמותיות ואיכותניות. היקף המחקר רחב מאד וכולל: מחקרים יישומיים ובסיסיים, מחקרים בינלאומיים, פיתוח תוכניות לימוד וסביבות למידה, ופיתוח מוצרי חינוך עתירי טכנולוגיה. כל פרוייקט פיתוח מלווה במחקר והערכה. תחומי המחקר בהם אנו עוסקים הם: מחשבת החינוך, חינוך יהודי, תוכניות לימודים, חינוך מיוחד, יעוץ, טכנולוגיות חינוכיות, התפתחות הילד, חינוך חברתי, מינהל החינוך, הוראת מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. במחקר לוקחים חלק פעיל תלמידי התואר השני והשלישי.

המחקר האינטנסיבי של בית-הספר לחינוך בא לידי ביטוי במספר הפרסומים ואיכותם. שניים מתוכנו, פרופ' ראובן פוירשטיין ופרופ' יעקב רנד, הם חתני פרס ישראל. חוקרים אחרים מבית-ספר לחינוך זכו גם הם בפרסים יוקרתיים.

בתחום ההוראה, בית-הספר לחינוך מציע מעל 500 קורסים, סמינריונים, סדנאות, תרגילים, מעבדות, פרקטיקום, ועבודה מעשית. לאחרונה, נוספו גם קורסים ווירטואליים מלאים וחלקיים. רוב הקורסים הניתנים בבית-הספר לחינוך מדורגים על ידי הסטודנטים בציון גבוה מאוד.

בשנים האחרונות נפתחו בלימודי התואר שני שש תוכניות התמחות: לקויות למידה, אוטיזם, פיגור שכלי, ניהול מערכות חינוך בלתי פורמליות, מוח וחינוך וכן תוכנית מיוחדת להוראת אנגלית כשפה זרה המיועדת לסטודנטים מחו"ל וניתנת בשפה האנגלית.

בית-הספר לחינוך משקיע משאבים רבים בפיתוח מקצועי של כוח אדם בתחום החינוך. הפיתוח המקצועי מתבצע בשלושה נתיבים: (א) בלימודי תואר ראשון ושני; (ב) ביחידה להכשרת מורים; ו- (ג) ביחידה להשתלמות מורים. במסגרת לימודי התואר הראשון והשני אנו מכשירים עובדי חינוך במסלולים הבאים: יועצים חינוכיים לרבות יועצים לגיל הרך, הכשרת מומחים בתחום החינוך המיוחד וילדים עם צרכים מיוחדים, הכשרת מומחים לגיל הרך, הכשרת מומחים בתחומי החינוך החברתי, החינוך הבלתי פורמלי והחינוך האפקטיבי, הכשרת מומחים בתחום תוכניות לימודים, והכשרת מומחים בתחומי הוראת מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. במסגרת היחידה להכשרת מורים לומדים פרחי הוראה ב-21 מסלולים ע"פ תוכניות הלימוד של משרד החינוך. היחידה מתעדכנת מידי שנה ופותחת מסלולים חדשים על בסיס החידושים המדעיים ודרישות המשרד. היחידה להכשרת מורים פותחת את שעריה לסטודנטים מכל הפקולטות באוניברסיטה המתעתדים להיות מורים ועומדים בדרישות הסף. במסגרת היחידה להשתלמות מורים ממשיכים עובדי חינוך את פיתוחם המקצועי במקביל לעבודתם במוסדות חינוך. בשנת הסטאז' המורים מקבלים אצלנו ליווי מקצועי מצוות בית-הספר לחינוך. התוכנית מלווה בהתנסויות ובסימולציות בהן מיישמים המתמחים את הכשרתם הלכה למעשה. הנחת העבודה של היחידה היא שפיתוח מקצועי ממשיך במשך כל החיים ואף עשוי להתעצם ע"י שילוב לימודים אקדמיים עם עבודה. היחידה מציעה קורסים שנתיים וקורסי קיץ. בקורסים השנתיים לוקחים חלק כל שנה כ- 1000 עובדי חינוך ובקורסי הקיץ משתתפים מדי שנה עוד כ- 1000 משתלמים.

בנוסף למחקר, הוראה ופיתוח מקצועי, יש לנו אג'נדה חברתית הדוגלת בתרומה לקהילה ולמנהיגות החינוכית, תוך ניסיון לסייע בעיצוב מדיניות חינוכית המבוססת על מידע. האג'נדה החברתית שלנו מדגישה סיוע לסטודנטים מהפריפריה והשכונות, גישור ופישור בין מגזרים שונים באוכלוסיה הישראלית, חסות למכללות, וסיוע לסטודנטים חרדים, תל"מ וארגוני מורים. חברי הסגל שלנו משתתפים בוועדות היגוי ובוועדות הערכה של משרד החינוך והרשויות המקומיות. אנו לוקחים חלק פעיל בוועדות מקצועיות, וועדות מקצוע, וקבוצות עניין (SIG) של ארגוני מחקר בארץ ובעולם. חברינו נבחרים להיות בין יושבי ראש של וועדות לאומיות ובינלאומיות. על בסיס מחקרינו וניסיוננו, אנו תורמים לעיצוב מדיניות חינוך כלל ארצית ובית ספרית.

בבית הספר לחינוך שלושה עשר מכונים וקתדראות. פעילות זו מעצימה את המחקר והפיתוח ותורמת לטיפוח כוח אדם מיומן. כל המרכזים שמים דגש מיוחד על מנהיגות ותרומה לקהילה.

בית הספר לחינוך
בניין :  חינוך ע"ש  יוסף בן שמעון , מס' בניין :   905

הפקולטה למדעי החברה
אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002
טלפון: 03-5318444/8439