תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2015 תפיסת האוטונומיה של התלמיד וזיקתה למרחק הבנה הדדית בסביבת למידה ניידת מבוססת מקום תואר שלישי אליקים, ניצן
2015 הקשר בין תפיסת מקצוע מגדרית ויכולת לרוטציה מנטלית תואר שלישי ארז-שידלוב, איתמר צוריאל דוד
2015 תפיסות המשתתפים בקבוצות הנחיית הורים במגזר הציבורי MA ביבאס, זהבית הולצר אלי
2015 תרבות הפנאי של נערות דתיות MA בן חור, שולמית
2015 הקשר בין איכות החיים, תחושת השייכות ומעורבות בקהילה לבין הדימוי העצמי של בני נוער MA בן-אליעזר, קלודין גרוס זהבית
2015 התעמרות מנהלי בתי-ספר במורים : גורמים, ביטויים והשלכות MA בן-טולילה, אברהם קליין יוסף
2015 שיטה חדשה לקביעת זמן "צאת הכוכבים" המבוססת על מדידות פוטומטריות תוך השוואה לתצפיות אנושיות MA בן-יעקב, דוד, פיקסלר דרור
2015 הקשר בין רגישות לדחייה חברתית והיכולת לפתרון קונפליקטים, לבין התמודדות עם הפרידה בקרב זוגות בגיל ההתבגרות MA בנישו-מלמד, אשרת
2015 משאבים רגשיים וקוגניטיביים בהסתגלות אקדמית, חברתית ואישית-רגשית של סטודנטים עם ליקויי למידה עם או ללא נוכחות משותפת של הפרעת קשב תואר שלישי בקון-קאופמן, אסתר אל-יגון, מיכל
2015 שימוש בציור ופיסול בתהליך הוראת המדעים בגני ילדים והשפעתם על מידת השימוש הספונטני בם MA בר-טוב-שכטר, יונה שמחה עדי-יפה אסתר
2015 הקשר בין למידה מוטורית ותפקודים ניהוליים בקרב ילדים לקויי שפה MA ברקה-אברהם, רוני, עדי-יפה אסתר
2015 פעולות הדיבור בשיח חופשי של ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה וילדים בעלי התפתחות תקינה בהתייחסות לשיח בין חברים בהשוואה לשיח בין שותפים שאינם חברים MA גולן-יצחקי, עדי באומינגר נירית
2015 המטפורות שבאמצעותן מתארים מורים בבתי הספר התיכוניים את עבודת ההוראה, עבודת הצוות ואת הניהול הבית ספרי בעידן של רפורמת "עוז לתמורה" MA דמארי, אבישג שכטר חן
2015 איכות יחסי מורה-תלמיד בחטיבת הביניים כגורם חוסן מסייע בהתמודדות עם טרור מתמשך MA דניאל, חנוך אוריאל
2015 קשר בין גורמי רקע, מניעים להתנדבות ובהירות תפיסת מושג העצמי לבין מידת האמפתיה בקרב מתנדבים למען נוער במצבי סיכון MA הורביץ, חביבה רומי שלמה
2015 קדושה דתית וקדושה אזרחית : מבט השוואתי על ימי זיכרון לאומיים בחטיבת הביניים הישראלית MA ווייסבורד, חני ריץ' ישראל
2015 השפעת דמויות חינוכיות על עיצוב זהותם של בוגרי פנימיות יוצאי אתיופיה MA וונדימגן, רותי שכטר אלי
2015 בחינת תפיסת מעורבות הורים והקשרה להישגים לימודיים בישראל באמצעות מבחני הערכה בינלאומיים (TIMSS‏) MA זבלבסקי, ארז שפירא-לשצ'ינסקי אורלי
2015 פניית נשים חרדיות לקבלת טיפולי פיזיותרפיה לשיקום רצפת האגן : מניעים הלכתיים ורפואיים MA טנא, לאה
2015 דעות ועמדות של חניכים בתנועת הצופים ובני עקיבא כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים : השוואה בין התנועות ובין סניפים עם או בלי שילוב של חניכים עם צרכים מיוחדים MA טסלר, עינת גרוס זהבית
2015 השפעת תכנית לתיווך עמיתים במתמטיקה (PMC-M) על אסטרטגיות ללמידה מתווכת, תפקודים ניהוליים, שיח וביצוע מתמטי בקרב תלמידים עם ליקויי למידה תואר שלישי טרבלסי גילת צוריאל דוד
2015 מהו שעור טוב בכיתות עם מחשבים ניידים אישיים 1:1? : מאפייני הוראה ולמידה מיטבית על פי מורים, תלמידים וניתוח שעורים מתוקשבים בחטיבת הביניים MA טרכטמן, גלית ספקטור לוי אורנית
2015 מאפייני למידת מטלות גרפו-מוטוריות אצל ילדי גן וכיתה ב בהשוואה למבוגרים והקשר להישגים לימודיים (אנגלית) תואר שלישי יוליוס, מונה שרון עדי-יפה אסתר
2015 הקשר בין משתני רקע ועמדות מורים ותלמידים כלפי סגנונות ניהול כיתה של מורים לבין מאפייני התנהגות של תלמידים תואר שלישי יעקבי-זילברברג, לירז רומי שלמה
2015 השפעת המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים על מעורבות התנהגותית, רגשית, קוגניטיבית וחברתית בלמידה MA כהן, ורוניק מדג'ר ניר