תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2015 השפעות התערבות תנועתית במים בגיל הרך ובבגרות על יכולות תנועתיות, קוגניטיביות ושפתיות ועל שינוי בגלי אלפא במוחון ובאזורים צדעיים-קודקודיים תואר שלישי ניסים, מיכל
2015 בחינת העצמה פסיכולוגית כמתווכת בין תפיסות מנהלים ויועצים לבין התנהגויות נסיגה של יועצים בבתי ספר MA נעמן, עדי שפירא-לשצ'ינסקי אורלי
2015 תרומתן של אסטרטגיות ציור להבנת טקסט מדעי בקרב תלמידי תיכון MA סיאם, קרן עדי-יפה אסתר
2015 הקשר בין השכלת האם לאיכות התקשורת הרגשית של אימהות, וליכולת הבעה רגשית של ילדיהן בגיל הגן כפי שבאה לידי ביטוי באופן מילולי, בציור, ובהבנה של מבעי פנים מאוירים MA סלינס, שני
2015 הקשר בין רמת ההשכלה של אימהות ממיצב סוציו-אקונומי נמוך ליכולת הבנת מצבים רגשיים אצל ילדן בגיל הגן, ולאיכות התקשורת המילולית-רגשית שלהן במהלך משחק חופשי עם ילדן MA ענבר, הילה
2015 עמדות מורים ותלמידים כלפי הפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות (ADHD‏) : היבטים לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים בזיקה לדתיות תואר שלישי ערמון, חיים ידידיה
2015 להיות פליט בבית ספר יסודי בישראל : מחקר אתנוגרפי (אנגלית) MA פולוק, קיטי
כהן אריק ז"ל
2015 תפיסת האושר בקרב נערות בוגרות תיכונים ממלכתיים בישראל MA פילו, כלנית גרוס זהבית
2015 בליעה בכלים: מחקר תפיסה : האם יש תפיסת טעם של בליעות בכלים המיוצרים היום? MA פינסון, חיים מיכאל זיבוטפסקי ארי
2015 שימוש במעבדי קריאה - פונולוגי, אורתוגראפי, סמנטי והקשר בקרב ילדים ומתבגרים בעלי מוגבלות שכלית בזיקה לגילם הכרונולוגי והשכלי MA פרוינדליך, אסתי
2015 הקשר בין הטקס המוטורי-מנטלי והמאפיינים האישיותיים לבין דיוק הביצוע בענפי ספורט שונים תואר שלישי פרי, ענבל כץ יעקב
2015 יחסי הגומלין בין מעשה השמיעה בהלכה לבין התהליך הפיסיקאלי שעובר אות שמע MA פרלמן, אמיר פיקסלר דרור
2015 מטה קוגניציה, שיפוטים מטה קוגניטיביים ותפקודים ניהוליים (בזיקה לזיכרון) : השוואה בין ילדים בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה וילדים עם התפתחות תקינה MA פרנס-מילצ’ן, ליהי
2015 סגנון הורות, אסטרטגיות התמודדות והסתגלות משפחתית בקרב דור שני ושלישי לניצולי שואה MA קורן-קליין, עדי כץ יעקב
2015 דמות דיוקנו : מערכת היחסים בין אב רב איש ציבור בציונות הדתית לבניו ולבנותיו ותהליכי המשכה והנחלה תואר שלישי קיציס, שולמית הרטמן טובה
2015 חניכת פרחי ניהול בתוכנית להכשרת מנהלים : מאפיינים של יחסים משמעותיים בין חונך לחניך על פי תפיסותיהם של מנהלים-חונכים MA קנלר, יהונתן שכטר חן
2015 מדענים קטנים : היבטים רגשיים וקוגניטיביים אצל גננות וילדים ביחס לעיסוק במדע בחינוך הקדם-יסודי ‬(אנגלית) תואר שלישי קסנר-ברוך, יעל
2015 אסטרטגיות למידה מתווכת, מרכיבי שיח וכושר השתנות קוגניטיבי באינטראקציות של גננת-ילד ואם-ילד בקרב ילדי גן תואר שלישי רותם, שולמית צוריאל דוד
2015 השפעת אימון על יכולת העברה בעת רכישת מיומנות מוטורית בקרב ילדים בגיל גן חובה MA שוימר, עדי
2015 אינטראקציות אם-ילד/ה בזמן סיפור בעל פה MA שטייאר-לוי, שרון
כהן אריק ז"ל
2015 מדיניות ממשלתית בנושא החינוך לגיל הרך בישראל : הצעת מודל ליישום MA שטרית, דורית כץ יעקב
2015 חקר הוראה ולמידה של מורים ותלמידיהם בגישה מטה-קוגניטיבית : השוואה בין טיפוח ידע על הקוגניציה ובין רגולציה של הקוגניציה תואר שלישי שילה, ענת קרמרסקי ברכה
2015 תפיסות מנהלי בתי ספר תיכוניים את תפקידם ודרכי התמודדותם עם הרפורמה "עוז לתמורה" MA שמסיב, אודיה חן שכטר חן
2015 הבניית הזהות הדתית של גן הילדים בחינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד) : בין הגמוניות לעצמאות תואר שלישי שנידר, אורנה קורט דבורה
2015 חדשנות טכנולוגית כגורם המשפיע על עמדות הורים בבחירת בית ספר, על שביעות רצונם ממנו ועל שיווקו בקרב קהלי היעד תואר שלישי שריר-שנידר, נורית גזיאל חיים