תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2014 חוויית השילוב במערכת החינוך הרגילה כפי שהיא נתפסת ע"י בוגריה הלוקים בשיתוק מוחין MA חורי, אורנה קורט דבורה
2014 התפתחות זהות אישית ותרבותית בקרב בוגרים צעירים שעלו מברית המועצות לשעבר MA חמי, אלה ריץ' ישראל
2014 התמודדות עם שכול בקרב משפחות נפגעות טרור : היבטים אישיים ומשפחתיים הקשורים בתהליך ההתמודדות עם אובדן בן משפחה מדרגה ראשונה בפיגוע טרור על רקע לאומני MA חממי, לאה
2014 יחסם של תלמידים הלומדים בבתי הספר של החינוך ההתיישבותי הממלכתי ללימודי היהדות MA טרגר, שני גרוס זהבית
2014 השפעת הוראה בעזרת גישה רב מערכתית על תפיסת רעיון ההומיאוסטזיס ועל החשיבה המערכתית של תלמידים MA ישראלי, רעיה ציון מיכל
2014 ראיה בעזרת אמצעים בהלכה MA כהן, איתן זיבוטפסקי ארי
2014 ידע מורפולוגי בעל פה ובכתב בקרב קוראים תקינים וקוראים בעלי דיסלקציה תואר שלישי כהן, מיקי שיף רחל
2014 מאפייני דמויות חינוכיות ’משמעותיות’ לעומת דמויות חינוכיות ’מקצועיות’ בחינוך הפורמאלי ובחינוך הבלתי פורמאלי MA כהן-גבריאלי, אילת שכטר אלי
2014 שילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים: מחקר מדיניות משווה MA לוי, עדית בן דוד הדר איריס
2014 רכישת מיומנויות גרפו מוטוריות : השוואה בין ילדי גן חובה ומבוגרים צעירים בגילאי 17-35 שנים MA מאיר, רבקה עדי-יפה אסתר
2014 תפיסותיהם של סטודנטים בדבר התפקיד אותו ממלאים מרציהם בעיצוב זהותם, לאור קונפליקט אפשרי בלימודי חקר המקרא : חקר מקרה במחלקה לתנ"ך בבר אילן MA מורי, לימור שכטר אלי
2014 קשרים בין סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית לבין תפיסות ערכיות של מורים ושל תלמידים בבתי ספר על-יסודיים בישראל תואר שלישי מלכה, דפנה שחר חנה
2014 השפעת גזע הפנים, מידת מובחנותן וכיוון הצגתן על זיהוין בקרב ילדים עם אוטיזם בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה MA מנולה, ענת
2014 פירוש מילים בעת קריאת ספר לילד בקרב אימהות דוברות ערבית והקשר למיצב חברתי-כלכלי ולרמת שפת הילד MA מסאלחה, עאאדה קורת עופרה
2014 השפעת יכולת השיום והמודעות הפונולוגית על התפתחות הקריאה בקרב ילדים בכיתה א : שימוש בפרדיגמת ’על קצה הלשון’ (TOT)‏ MA מסרנו, אודליה שיף רחל
2014 משתנים שפתיים במעברים מנושא לנושא בקרב ילדים ומתבגרים בעלי אוטיזם בתפקוד גבוה ותסמונת אספגר ‬ (אנגלית) MA מץ, תמר
2014 טרילוגיה של תופעת המנהיגות באוכלוסיה בעלת מוגבלות שכלית : כישורים, סגנון מנהיגותי ויחסי הגומלין בין מנהיגים למונהגים תואר שלישי נסים, שושנה
2014 גורמים המנתבים את תהליכי התכנון, היישום והרפלקציה של מורים למתמטיקה תואר שלישי סבן, גבריאלה מברך זמירה
2014 הישגים בהבנת הנקרא כפונקציה של מבנה הטקסט ואופן תצוגתו בקרב תלמידים בחטיבת ביניים MA סיסו-סופר, ענבל
2014 בחינת תפיסותיהם של מנהלי בתי ספר בחברה הערבית המוסלמית לגבי למידה מהצלחות MA סמארה, היפא שכטר חן
2014 השפעת ניתוח אינטראקציה מורה תלמיד בסיטואציות פדגוגיות מוקלטות בוידאו על הוראה מטפחת הכוונה עצמית בלמידה MA סנדיק, מאיר
2014 קו-תרפיה בין מחנך למטפל : קבוצת טיפול באמנויות בבית ספר לחינוך מיוחד : מעבודת שטח למודל תאורטי תואר שלישי עופר-ירום, מרים
2014 הקשר בין סוכני חינוך שונים: בית, חינוך פורמלי וחינוך בלתי פורמלי לתחושת שייכות קהילתית ולמעורבות בקהילה : חקר מקרה - העיר "תכלת" MA עמר, נהורה גרוס זהבית
2014 "הוא לא רק אחי" : אחאים כסוכני זהות MA פורת, רתם שכטר אלי
2014 תפיסות חינוכיות של מורים למחשבת ישראל בחינוך העל יסודי הכללי, בהקשר לתהליכי עיצוב זהות של תלמידים בעידן הפוסט מודרני : חקר מקרה MA פינברג, תמי שכטר אלי