תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2015 הקשר בין משתני רקע ועמדות מורים ותלמידים כלפי סגנונות ניהול כיתה של מורים לבין מאפייני התנהגות של תלמידים תואר שלישי יעקבי-זילברברג, לירז רומי שלמה
2015 השפעת המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים על מעורבות התנהגותית, רגשית, קוגניטיבית וחברתית בלמידה MA כהן, ורוניק מדג'ר ניר
2015 העשרת לימודי מדעים בלמידה מרחוק מתווכת ורגילה והקשר שלה לטיפוח יצירתיות מדעית MA להב, נעה
2015 נכונות תלמידים בעלי מוגבלות שכלית לפנות לעזרה בעקבות אלימות : הקשר בין זמינות גורם העזרה ותפיסתו כבעל יכולת לעזור לבין פניה לעזרה MA לוי, אביבית יבלון יעקב
2015 תרומתן של הכוונה מטה קוגניטיבית והכוונה לחשיבה מערכתית לתפיסת הרעיון המרכזי בביולוגיה ’הומאוסטזיס’ תואר שלישי מור בר-יוסף, מוריה ציון מיכל
2015 חינוך יהודי : כינון בסיס התדיינות עדכני בדבר המושג ויישומו בחינוך הממלכתי בישראל לאור ניתוח גישותיהם של המעורבים בו תואר שלישי מורג, אורית שרמר עודד
2015 הקשר בין סגנונות למידה לאיטליגנציות מרובות בקרב תלמידים מחוננים לעומת תלמידים (אנגלית) MA מושיבייב, זינה
2015 הגדרה מדעית-הנדסית למושג "קול הברה" MA מטס, דוד פיקסלר דרור
2015 אופטימיות, טמפרמנט והסתגלות בגיל הרך MA מן-צברי, טל יבלון יעקב
2015 תמורות במעמד המקצועי והחברתי של המורים בישראל כפי שבאו לידי ביטוי בוועדות הכנסת ורפורמות חינוכיות בין השנים 2008-1963 תואר שלישי מנדלביץ, איריס גזיאל חיים
2015 שיח מתמטי - מטה קוגניטיבי כמסייע להצלחה בהבנת מושג השוויון במתמטיקה במונחי שקילות, בקרב תלמידי כיתה א MA מנחם, אביבית קרמרסקי ברכה
2015 תפיסת הזהות המקצועית של מורים לאנגלית כשפה זרה בישראל (אנגלית) תואר שלישי מנס, עדינה כץ יעקב
2015 תפקודים ניהוליים ומיומנויות שפה של ילדי עובדים זרים וילדי פליטים בסביבה חינוכית רב-שפתית MA מרום עדי
קליין פנינה ז"ל
2015 הקשר בין תפקודים נהוליים והבנה של רגשות בגיל הגן (אנגלית) MA נדלר, נעמי עדי-יפה אסתר
2015 שפה וציור : הבדלים באינטרפרטציה הגרפית של ילדים בהתייחס לרמת העכבה MA נחום-גבאי, מירי עדי-יפה אסתר
2015 חוויות שיא בחייהם של מנהלים כמעצבים ומשנים דפוסי ניהול MA ניניו-עמר, רחלי קליין יוסף
2015 השפעות התערבות תנועתית במים בגיל הרך ובבגרות על יכולות תנועתיות, קוגניטיביות ושפתיות ועל שינוי בגלי אלפא במוחון ובאזורים צדעיים-קודקודיים תואר שלישי ניסים, מיכל
2015 בחינת העצמה פסיכולוגית כמתווכת בין תפיסות מנהלים ויועצים לבין התנהגויות נסיגה של יועצים בבתי ספר MA נעמן, עדי שפירא-לשצ'ינסקי אורלי
2015 תרומתן של אסטרטגיות ציור להבנת טקסט מדעי בקרב תלמידי תיכון MA סיאם, קרן עדי-יפה אסתר
2015 הקשר בין השכלת האם לאיכות התקשורת הרגשית של אימהות, וליכולת הבעה רגשית של ילדיהן בגיל הגן כפי שבאה לידי ביטוי באופן מילולי, בציור, ובהבנה של מבעי פנים מאוירים MA סלינס, שני
2015 הקשר בין רמת ההשכלה של אימהות ממיצב סוציו-אקונומי נמוך ליכולת הבנת מצבים רגשיים אצל ילדן בגיל הגן, ולאיכות התקשורת המילולית-רגשית שלהן במהלך משחק חופשי עם ילדן MA ענבר, הילה
2015 עמדות מורים ותלמידים כלפי הפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות (ADHD‏) : היבטים לימודיים, חברתיים, רגשיים והתנהגותיים בזיקה לדתיות תואר שלישי ערמון, חיים ידידיה
2015 להיות פליט בבית ספר יסודי בישראל : מחקר אתנוגרפי (אנגלית) MA פולוק, קיטי
כהן אריק ז"ל
2015 תפיסת האושר בקרב נערות בוגרות תיכונים ממלכתיים בישראל MA פילו, כלנית גרוס זהבית
2015 בליעה בכלים: מחקר תפיסה : האם יש תפיסת טעם של בליעות בכלים המיוצרים היום? MA פינסון, חיים מיכאל זיבוטפסקי ארי