תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2015 קשר בין גורמי רקע, מניעים להתנדבות ובהירות תפיסת מושג העצמי לבין מידת האמפתיה בקרב מתנדבים למען נוער במצבי סיכון MA הורביץ, חביבה רומי שלמה
2015 קדושה דתית וקדושה אזרחית : מבט השוואתי על ימי זיכרון לאומיים בחטיבת הביניים הישראלית MA ווייסבורד, חני ריץ' ישראל
2015 השפעת דמויות חינוכיות על עיצוב זהותם של בוגרי פנימיות יוצאי אתיופיה MA וונדימגן, רותי שכטר אלי
2015 בחינת תפיסת מעורבות הורים והקשרה להישגים לימודיים בישראל באמצעות מבחני הערכה בינלאומיים (TIMSS‏) MA זבלבסקי, ארז שפירא-לשצ'ינסקי אורלי
2015 פניית נשים חרדיות לקבלת טיפולי פיזיותרפיה לשיקום רצפת האגן : מניעים הלכתיים ורפואיים MA טנא, לאה
2015 דעות ועמדות של חניכים בתנועת הצופים ובני עקיבא כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים : השוואה בין התנועות ובין סניפים עם או בלי שילוב של חניכים עם צרכים מיוחדים MA טסלר, עינת גרוס זהבית
2015 השפעת תכנית לתיווך עמיתים במתמטיקה (PMC-M) על אסטרטגיות ללמידה מתווכת, תפקודים ניהוליים, שיח וביצוע מתמטי בקרב תלמידים עם ליקויי למידה תואר שלישי טרבלסי גילת צוריאל דוד
2015 מהו שעור טוב בכיתות עם מחשבים ניידים אישיים 1:1? : מאפייני הוראה ולמידה מיטבית על פי מורים, תלמידים וניתוח שעורים מתוקשבים בחטיבת הביניים MA טרכטמן, גלית ספקטור לוי אורנית
2015 מאפייני למידת מטלות גרפו-מוטוריות אצל ילדי גן וכיתה ב בהשוואה למבוגרים והקשר להישגים לימודיים (אנגלית) תואר שלישי יוליוס, מונה שרון עדי-יפה אסתר
2015 הקשר בין משתני רקע ועמדות מורים ותלמידים כלפי סגנונות ניהול כיתה של מורים לבין מאפייני התנהגות של תלמידים תואר שלישי יעקבי-זילברברג, לירז רומי שלמה
2015 השפעת המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים על מעורבות התנהגותית, רגשית, קוגניטיבית וחברתית בלמידה MA כהן, ורוניק מדג'ר ניר
2015 העשרת לימודי מדעים בלמידה מרחוק מתווכת ורגילה והקשר שלה לטיפוח יצירתיות מדעית MA להב, נעה
2015 נכונות תלמידים בעלי מוגבלות שכלית לפנות לעזרה בעקבות אלימות : הקשר בין זמינות גורם העזרה ותפיסתו כבעל יכולת לעזור לבין פניה לעזרה MA לוי, אביבית יבלון יעקב
2015 תרומתן של הכוונה מטה קוגניטיבית והכוונה לחשיבה מערכתית לתפיסת הרעיון המרכזי בביולוגיה ’הומאוסטזיס’ תואר שלישי מור בר-יוסף, מוריה ציון מיכל
2015 חינוך יהודי : כינון בסיס התדיינות עדכני בדבר המושג ויישומו בחינוך הממלכתי בישראל לאור ניתוח גישותיהם של המעורבים בו תואר שלישי מורג, אורית שרמר עודד
2015 הקשר בין סגנונות למידה לאיטליגנציות מרובות בקרב תלמידים מחוננים לעומת תלמידים (אנגלית) MA מושיבייב, זינה
2015 הגדרה מדעית-הנדסית למושג "קול הברה" MA מטס, דוד פיקסלר דרור
2015 אופטימיות, טמפרמנט והסתגלות בגיל הרך MA מן-צברי, טל יבלון יעקב
2015 תמורות במעמד המקצועי והחברתי של המורים בישראל כפי שבאו לידי ביטוי בוועדות הכנסת ורפורמות חינוכיות בין השנים 2008-1963 תואר שלישי מנדלביץ, איריס גזיאל חיים
2015 שיח מתמטי - מטה קוגניטיבי כמסייע להצלחה בהבנת מושג השוויון במתמטיקה במונחי שקילות, בקרב תלמידי כיתה א MA מנחם, אביבית קרמרסקי ברכה
2015 תפיסת הזהות המקצועית של מורים לאנגלית כשפה זרה בישראל (אנגלית) תואר שלישי מנס, עדינה כץ יעקב
2015 תפקודים ניהוליים ומיומנויות שפה של ילדי עובדים זרים וילדי פליטים בסביבה חינוכית רב-שפתית MA מרום עדי
קליין פנינה ז"ל
2015 הקשר בין תפקודים נהוליים והבנה של רגשות בגיל הגן (אנגלית) MA נדלר, נעמי עדי-יפה אסתר
2015 שפה וציור : הבדלים באינטרפרטציה הגרפית של ילדים בהתייחס לרמת העכבה MA נחום-גבאי, מירי עדי-יפה אסתר
2015 חוויות שיא בחייהם של מנהלים כמעצבים ומשנים דפוסי ניהול MA ניניו-עמר, רחלי קליין יוסף