תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2016 מודל משולב לניבוי מאפייני סגל ההוראה ולניבוי הישגי תלמידים בבתי ספר יסודיים בישראל (אנגלית) תואר שלישי קדח, מואפק שכטר חן
2016 פעילות חוזרת במילון ממוחשב בספר אלקטרוני ותרומתה לרכישת מילים חדשות אצל ילדי-גן MA קוזלוב-פרץ, אולה קורת עופרה
2016 הקשר בין מוטיבציה פנימית למיטביות : הבדלים במגדר בקרב תלמידים MA קידושים, איריס
2016 דיכאון אימהי מתמשך : השפעתה על אינטראקציה טריאדית בין הורים וילדיהם בגילאי טרום בית ספר MA קלוש-עטיה, מיכל
2016 השפעת תכנית התערבות לפיתוח מיומנויות הסיווג על שיפור ההמשגה המילולית והחשיבה האנלוגית בקרב ילדים בעלי עיכוב התפתחותי-שפתי בגיל הרך (אנגלית) MA קלנג, תמר
2016 קשיים בהבנת הנקרא אצל מבינים חלשים : יכולת היקש, תהלוך טקסט וזיכרון עבודה MA רוזנפלד, שירי יערי מנחם
2016 למידת רצף, קונסולידציה ויכולת העברה בגירויים מילוליים ולא מילוליים : השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים בעלי התפתחות תקינה MA רולסמך, אמיר שיף רחל
2016 מחקר אורך (שש שנים) לבחינת מודל של קהילה מקצועית לומדת של מפקחים במחוז במשרד החינוך בישראל : מאפיינים, התפתחות ופיתוח מודל להטמעת רפורמה תואר שלישי רוסו, לילי שכטר חן
2016 האם קוראים עם דיסלקציה סובלים מלקות בהבנת הנקרא מעבר ללקות שלהם בקריאה? יכולת היקש, תהלוך טקסט וזיכרון עבודה אצל קוראים עם דיסלקציה MA רייכלסון, שיר
2016 הקשר בין ניתוח סיטואציות פדגוגיות מצולמות ובין הוראה מטפחת הכוונה עצמית בלמידה תואר שלישי שבתאי, גלית
2016 תחושת מסוגלות למעבר לחטיבת הביניים כמתווכת בין מבנה מטרות ומעבר אדפטיבי MA שוחט, רוני מדג'ר ניר
2016 ההדרכה כמרכיב בניהול מורשת השואה בחינוך הבלתי פורמלי : חקר מקרה באתרים ומוסדות המנציחים את שואת העם היהודי MA שטאובר, יעל
כהן אריק ז"ל
2016 השוואה במקדמי הצלחה בקריירה בין לקויי למידה לשאינם לקויי למידה בקרב גברים ונשים MA שיננזון, ברכה
2016 הקשר בין למידה מוטורית ותפקודים ניהוליים בקרב ילדים בעלי התפתחות תקינה MA שעיה, נחמה עדי-יפה אסתר
2016 קונפליקט עבודה-משפחה, סגנון הורות ומפגשים משפחתיים כמשתנים המסבירים בעיות התנהגות, התנהגויות סיכון ורווחה נפשית בקרב מתבגרים תואר שלישי שראל-מחלב, אלה ריץ' ישראל
2016 הבנת מטפורות מילוליות וחזותיות בקרב ילדים לקויי למידה והקשר ליכולת מילולית ולא מילולית MA שרקייה-שמליה, אסמא משעל נירה
2016 קידום הבנת סיפור והפקתו באמצעות ספר אלקטרוני ותיווך גננות במסגרת גן הילדים תואר שלישי תורגמן, מרב קורת עופרה
2016 ידע מוקדם, עומס מידע, עומס קוגניטיבי ותפקוד בביצוע בחירת אלטרנטיבה MA ‫פרגר-נבו, מעין
2015 התערבות קבוצתית לקידום יכולות התיווך של אמהות : ההשפעה על איכות האינטראקציה אם-ילד ועל הדימוי העצמי האמהי MA אברוצקי, ענת
קליין פנינה ז"ל
2015 קשיים בהבנת הנקרא אצל קוראים עם הפרעת קשב וריכוז : תהלוך טקסט, יכולת היקש וזיכרון עבודה MA אברמוביץ, עדי יערי מנחם
2015 שימוש בידע הסמנטי ובידע הפרגמטי בהבנת משפטים : מחקר גרייה מוחית חשמלית MA אוסובלנסקי, חגית משעל נירה
2015 מה ניתן ללמוד ממורים, תלמידים ומניתוח שיעורים מיטביים על המדדים הקובעים את איכותו של השיעור המתוקשב בכיתות עם מחשבים ניידים אישיים 1:1 בבית הספר היסודי? MA אופן, ענת ספקטור לוי אורנית
2015 קרם בשבת : הסתכלות חדשה על מריחת קרם בשבת לאור הממצאים המדעיים MA אות, יוסף
2015 למידת דקדוק מלאכותי באפנות חזותית ושמיעתית : השוואה בין מבוגרים עם דיסלקסיה לקוראים תקינים MA אטלן, קרין שיף רחל
2015 ‫האם דיסלקציה התפתחותית נובעת מלקות חזותית-קשבית? : עדויות ממשימות זיהוי חזותי של מחרוזות סמלים MA איסר, מיכל