תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
1976 בדיקת אינטגרציה חברתית ועמדות חברתיות של תלמידים לאחר הקמת חטיבות הביניים במערכת החינוך במדינת ישראל MA כץ יעקב שמידע מרים ז"ל
1976 ההסתגלות החברתית של ילדי קבוצים בהם נהוגה לינה משותפת, לעומת הסתגלותם של ילדי קבוצים בהם נהוגה לינה משפחתית MA נויסבוים זלדה גלנץ יוסף ז"ל
1976 העולה המתבגר: גורמי נשירתו מבית הספר העל יסודי והצעה למניעת נשירה זו MA סולומון ציל שפניר זאב ז"ל
1976 הקשר בין שיטות ההוראה הנהוגות בכיתה א’ לבין רמת היצירתיות ואופי הדמוי העצמי MA פורת נילי דור שב זכריה
1976 חנוך בנות לחיי משפחה בבית הספר התיכון הדתי MA פריד נתן ארנד משה ז"ל
1976 תפיסת התלמיד את עצמו ואת יחסיו עם מוריו והוריו כפונקציה של מפגש משולש הורה - מורה - תלמיד ביום הורים MA רובנס שרה שפניר זאב ז"ל
1976 החינוך היהודי בהונגריה בשנים 1945-1949 : <תקופת השלטון הדמוקראטי בהונגריה>. MA ריזל מרים ולק יוסף
1975 שקום החשיבה על ידי הוראת מדעי הטבע, כימיה ופיסיקה, בשיטת "עשה והבן" MA אבן אליעזר שפניר זאב ז"ל
1975 השותפות בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי בחינוך בישראל: ניתוח גורמי השותפות, תהליכים ותוצאות MA אנגלנדר לאה
ברוור חיים ז"ל
1975 החניכות כמוביליות חברתית MA ארז נחמה פול שלמה
1975 פרספקטיבת זמן עתיד של ילדים MA בן-דב זהבה דור שב זכריה
1975 אספקטים דיפרנציאליים בתפיסת תפקידי היועץ על ידי הצוות החנוכי והטפולי בבית הספר MA גבע פנינה שפניר זאב ז"ל
1975 משנתו החינוכית של יוסף צבי קרליבך הי"ד - הלכה ומעשה MA גיליס מרים ולק יוסף
1975 הסתגלותן של תלמידות השנים א’ ו-ב’ בבתי-ספר לאחיות מוסמכות עם יעוץ מוסמך ובלעדיו MA גרייף לאה שפניר זאב ז"ל
1975 בדיקת אחידות החשיבה בגיל הקדם אופרציוני באמצעות חקר התפתחות המשגים כמות, זמן ומרחב על פי משנתו של פיז’ה MA חוברה יונה גלנץ יוסף ז"ל
1975 גן הילדים הערבי בישראל MA כהן מרים ולק יוסף
1975 חיזוק יסודות רציונליים בבחירת מקצוע והשפעתו על הפגת חששות המתעוררים בתהליך זה MA לוי שמחה
שפניר זאב ז"ל
1975 המסגרת המתאימה ביותר לתלמידים הזקוקים לחינוך מיוחד MA סרוסי נסים סימפסון שמעון
1975 יעוץ קבוצתי והערכתו MA עמיקם זהבה שפניר זאב ז"ל
1975 משגי יסוד מן המתמטיקה - אמצעי לפתוח חשיבה לוגית של ילדים בני שלוש עד שש MA פומרנץ שרה גלנץ יוסף ז"ל
1975 אספקטים דיפרנציאליים בחשיבה אצל ילדים חרשים הנבדלים על פי גורמי חרשות ומסגרות חינוכיות MA פרי חנה גלנץ יוסף ז"ל
1975 החינוך המקצועי בישראל כחברה טכנולוגית מתפתחת MA פרץ שמואל לוינסון יוסף
1975 קיבוץ תלמידים בבית-הספר היסודי בתהליך ההוראה-למידה MA צ'רנוב חוה זלקין אברהם
1975 השפעת משתני רקע, נטיה הנעתית ושאיפה מקצועית על הערכת הסטטוס של מקצועות אצל מתבגרים MA ראובני סמי פוירשטיין ראובן ז"ל
1975 חינוכם מחדש של ילדים ובני נוער יהודים קרבנות השואה במוסדות פנימייתיים בבלגיה MA ריזל אריה ולק יוסף