תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
1977 קריטריונים בהכוון דיפרנציאלי ובמיון ללימודי המשך במסגרת בית הספר המקיף MA בגליקטר חדוה ריץ' ישראל
1977 מכשיר למדידת פוטנציאל למידה בגן ילדים, עבוד והתאמה לתנאי הארץ MA גלובמן רבקה
רנד יעקב ז"ל
1977 יצירתיות ואוטונומיה אצל ילדים מבוססים וטעוני טיפוח על רקע הבדלי גיל MA גרון רבקה גלנץ יוסף ז"ל
1977 משנתו החינוכית של רבי יהודה החסיד על פי "ספר החסידים" MA זליגר טובה רפל דב ז"ל
1977 המשל התלמודי כשיטה חנוכית וכמעביר תכנים חנוכיים MA ירחי אהרון רפל דב ז"ל
1977 בית הספר הדתי ותלמידים שמשפחתם אינה דתית, בעיני מורים והורים MA כרמיאל לאה גלנץ יוסף ז"ל
1977 הערכה דיאגנוסטית של פרחי הוראה לקראת קידומם במוסד להכשרת מורים MA מברך זמירה שטרן אליעזר ז"ל
1977 הקשר בין עוצמת הצרכים הסוציאליים של המורה ובין הצלחתו בהוראה MA רוזמרין שושנה שפניר זאב ז"ל
1977 גורמי התנהגות בעיתית אצל תלמידים במרכז הנוער MA רוטשילד גדעון ריץ' ישראל
1977 ציפיות תפקידי המין - Sex roles expectations בקרב הנוער הישראלי MA שחר חנה
רנד יעקב ז"ל
1977 דמוי עצמי ודמוי בית הספר אצל תלמידים טעוני טפוח MA שטרן משה גלנץ יוסף ז"ל
1977 מערכת-החנוך כתורמת עיקרית להמשכיות-ושינוי של היהדות החרדית-הקיצונית שבירושלים תואר שלישי שנלר, רפאל פול שלמה
1976 תנודתיות בתפקודי תפיסה וקריאה אצל ילדים בעלי לקויי למידה MA אביעזר יערה סימפסון שמעון
1976 הפעלת פעילים במערכת החינוך המשלים - מטרות ושיטות עבודה MA אלישיב יצחק שמידע מרים ז"ל
1976 מערכות חינוך מקצועי לנוער המתבגר בשוויצריה ובישראל - הדומה והשונה MA בליצקי חיים עירם יעקב
1976 מועדי ישראל בתכניות החינוך וההוראה בגן הילדים בחינוך הממלכתי MA בן-סירה רחל
שטרן אליעזר ז"ל
1976 השפעת יעוץ קבוצתי על מוקד השליטה של תלמידים יוצאי אסיה אפריקה באזורים כפריים MA ברט שרית שפניר זאב ז"ל
1976 איסטרטגיות התערבות לשיקומם וקידומם של תלמידים טעוני-טיפוח בבית הספר היסודי בישראל MA הימן עזיאלה עירם יעקב
1976 בדיקת אינטגרציה חברתית ועמדות חברתיות של תלמידים לאחר הקמת חטיבות הביניים במערכת החינוך במדינת ישראל MA כץ יעקב שמידע מרים ז"ל
1976 ההסתגלות החברתית של ילדי קבוצים בהם נהוגה לינה משותפת, לעומת הסתגלותם של ילדי קבוצים בהם נהוגה לינה משפחתית MA נויסבוים זלדה גלנץ יוסף ז"ל
1976 העולה המתבגר: גורמי נשירתו מבית הספר העל יסודי והצעה למניעת נשירה זו MA סולומון ציל שפניר זאב ז"ל
1976 הקשר בין שיטות ההוראה הנהוגות בכיתה א’ לבין רמת היצירתיות ואופי הדמוי העצמי MA פורת נילי דור שב זכריה
1976 חנוך בנות לחיי משפחה בבית הספר התיכון הדתי MA פריד נתן ארנד משה ז"ל
1976 תפיסת התלמיד את עצמו ואת יחסיו עם מוריו והוריו כפונקציה של מפגש משולש הורה - מורה - תלמיד ביום הורים MA רובנס שרה שפניר זאב ז"ל
1976 החינוך היהודי בהונגריה בשנים 1945-1949 : <תקופת השלטון הדמוקראטי בהונגריה>. MA ריזל מרים ולק יוסף