תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
1975 החניכות כמוביליות חברתית MA ארז נחמה פול שלמה
1975 פרספקטיבת זמן עתיד של ילדים MA בן-דב זהבה דור שב זכריה
1975 אספקטים דיפרנציאליים בתפיסת תפקידי היועץ על ידי הצוות החנוכי והטפולי בבית הספר MA גבע פנינה שפניר זאב ז"ל
1975 משנתו החינוכית של יוסף צבי קרליבך הי"ד - הלכה ומעשה MA גיליס מרים ולק יוסף
1975 הסתגלותן של תלמידות השנים א’ ו-ב’ בבתי-ספר לאחיות מוסמכות עם יעוץ מוסמך ובלעדיו MA גרייף לאה שפניר זאב ז"ל
1975 בדיקת אחידות החשיבה בגיל הקדם אופרציוני באמצעות חקר התפתחות המשגים כמות, זמן ומרחב על פי משנתו של פיז’ה MA חוברה יונה גלנץ יוסף ז"ל
1975 גן הילדים הערבי בישראל MA כהן מרים ולק יוסף
1975 חיזוק יסודות רציונליים בבחירת מקצוע והשפעתו על הפגת חששות המתעוררים בתהליך זה MA לוי שמחה
שפניר זאב ז"ל
1975 המסגרת המתאימה ביותר לתלמידים הזקוקים לחינוך מיוחד MA סרוסי נסים סימפסון שמעון
1975 יעוץ קבוצתי והערכתו MA עמיקם זהבה שפניר זאב ז"ל
1975 משגי יסוד מן המתמטיקה - אמצעי לפתוח חשיבה לוגית של ילדים בני שלוש עד שש MA פומרנץ שרה גלנץ יוסף ז"ל
1975 אספקטים דיפרנציאליים בחשיבה אצל ילדים חרשים הנבדלים על פי גורמי חרשות ומסגרות חינוכיות MA פרי חנה גלנץ יוסף ז"ל
1975 החינוך המקצועי בישראל כחברה טכנולוגית מתפתחת MA פרץ שמואל לוינסון יוסף
1975 קיבוץ תלמידים בבית-הספר היסודי בתהליך ההוראה-למידה MA צ'רנוב חוה זלקין אברהם
1975 השפעת משתני רקע, נטיה הנעתית ושאיפה מקצועית על הערכת הסטטוס של מקצועות אצל מתבגרים MA ראובני סמי פוירשטיין ראובן ז"ל
1975 חינוכם מחדש של ילדים ובני נוער יהודים קרבנות השואה במוסדות פנימייתיים בבלגיה MA ריזל אריה ולק יוסף
1975 דפוסי התודעה והזהות היהודית בספרות ילדים ונוער ישראלית בשנים 1960- MA שטרן דינה ולק יוסף
1975 הקשר בין שיפוט מוסרי לבין חרדה אצל מתבגרים טעוני טיפוח ומבוססים MA תור מרים גלנץ יוסף ז"ל
1974 האזנה דיכוטית לגרויים טמפורליים אצל ילדים מתקשים בקריאה MA הראל שרה שפניר זאב ז"ל
1974 המשמעות החנוכית של התגמולים בבית הספר התיכון MA קורץ אהרון
1974 הרמב"ם כמחנך על פי משנה תורה תואר שלישי רפל, דב אוקס דוד ז"ל
1973 אפיונים אישיותיים של ספורטאים במשחקי כדור קבוצתיים <כדורסל, כדוריד, כדורגל> MA אביצור ציפורה שפניר זאב ז"ל
1973 תולדות הגימנסיה העברית במונקטש: פרק בתולדות החנוך היהודי בגולה בדורות האחרונים MA אודי שרה ולק יוסף
1973 ראית תפקידו של העובד הסוציאלי בבית הספר, על ידי עצמו ועל ידי אנשי המקצועות האחרים הפועלים בבית הספר, והערכת חשיבותם של תכני ידע MA אלבק שולמית
שפניר זאב ז"ל
1973 השוואת הישגים בלימוד כתוצאה משתי שיטות הוראה בבית הספר לחניכים בנים - הוראה פרונטלית והוראה בקבוצות MA דנציג איתן
ברוור חיים ז"ל