תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
1973 תולדות הגימנסיה העברית במונקטש: פרק בתולדות החנוך היהודי בגולה בדורות האחרונים MA אודי שרה ולק יוסף
1973 ראית תפקידו של העובד הסוציאלי בבית הספר, על ידי עצמו ועל ידי אנשי המקצועות האחרים הפועלים בבית הספר, והערכת חשיבותם של תכני ידע MA אלבק שולמית
שפניר זאב ז"ל
1973 השוואת הישגים בלימוד כתוצאה משתי שיטות הוראה בבית הספר לחניכים בנים - הוראה פרונטלית והוראה בקבוצות MA דנציג איתן
ברוור חיים ז"ל
1973 מדד פסיכומטרי של אי תלות בשדה כחזאי להצלחת תלמידות בסמינר לגננות MA פדהצור זיוה שפניר זאב ז"ל
1973 השוואת ההסתגלות של תלמידים עולים חדשים מארה"ב ובריה"מ במוסדות חנוך פנימיתיים MA קטוביץ דב גרין א.
1972 משתנים באי ידיעת קריאה אצל ילדים גבוליים MA אלירם יהודה דור שב זכריה
1972 המדריך בתנועת הנער הדתית - תכונות אישיות רצויות כאספקט בהכוונת בני הנער להדרכה MA לויזון ערן
רנד יעקב ז"ל
שפניר זאב ז"ל
1972 התמורות במערכת החינוך היהודית בארץ-ישראל בשנים <1932-1939>: עם העברת מינהל החינוך מן הסוכנות היהודית אל הוועד הלאומי MA שלהב יעקב אליאב מרדכי
1971 בדיקת הדמוי העצמי המקצועי של היועץ MA לובנשטיין דליה
גלנץ יוסף ז"ל
שפניר זאב ז"ל
1971 הפנאי ודפוסי בלויו: חקר דפוסי הבלוי של תלמידי בתי הספר העל יסודיים הערביים באזור המשולש MA סרצור סעד
שמידע מרים ז"ל
1971 על החינוך הישיבתי בישראל <השואה בין החינוך בישיבה של תנועת המוסר לבין החינוך בישיבה של חב"ד MA קופלוביץ אסתר ולק יוסף
1971 התפתחות בית הספר המקיף ובחינת תפקידו כמונע נשירת תלמידים MA קנדל יצחק ברוור חיים ז"ל
1970 מערכת החינוך היסודי בעיר לגוס כדוגמא למערכת חינוך במדינה אפריקאית מתפתחת MA לוי יוסף
1970 גישות ודרכים בהתיחסות לנושא אמונה ומדע בבית הספר הדתי MA שנלר רפאל
אוקס דוד ז"ל
גלנץ יוסף ז"ל