תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2016 עמדות כלפי שילוב תלמידים עם הפרעות התנהגות במערכת החינוך הרגילה ורמת האמפתיה כלפיהם : השוואה בין מורים לבין הורים וחברי קבוצת השווים MA מתיתיהו, נעמה רומי שלמה
2016 דפוסי תנועות עין (Eye tracking‏) המאפיינים סגנון קוגניטיבי (הוליסטי-אנליטי) במטלה מסווגת סגנון ובניתוח גרפים תואר שלישי ניצן-תמר, אורטל
2016 גורמים פסיכו-חברתיים המנבאים נשירה סמויה בקרב אוכלוסיית התלמידים הערביים בישראל תואר שלישי נסיר-שלופה, אמל הראל-פיש יוסי
2016 ליווי ותמיכה רוחנית של החולה הסופני : תפיסת התפקיד מנקודת מבטו של התומך MA סבאג-גוטמן, דפנה ליפשיץ חפציבה
2016 עיבוד המיספרי של דו משמעות פיגורטיבית אצל מבוגרים בספקטרום האוטיסטי וחולים בסכיזופרניה תואר שלישי סבן-בצלאל, רונית משעל נירה
2016 מעורבותם של הורים ומורים כמבוגרים משמעותיים, תהליך גיבוש זהות אישית, אתנית ויהודית, ודפוסי שתייה מסוכנת של אלכוהול בקרב בני נוער עולים מבני המנשה MA סגל, מרב הראל-פיש יוסי
2016 תרומת דפוסי ההתקשרות והאקלים המשפחתי לקשרים עם בני הגיל, מידת התוקפנות וסגנונות התירבות של בני עולים מאתיופיה MA סויד-גרינברג, יפית
2016 סגנון התמודדות בהשגת זהות קונפליקטואלית : בחירת סגנון התמודדות עם קונפליקט דת ומיניות בקרב מתבגרים דתיים לאומיים MA סיון, עופר
2016 השפעת השתתפות בסדנה בנושא תכנית לימודים המקדמת חינוך אורייני לתלמידים עם מוגבלות שכלית קשה ועמוקה, על עמדות צוות בית הספר כלפי החדרת שינויים, יכולת השתנות קוגניטיבית, תכנון לימודים ועבודת צוות MA ספיר, אפרת
2016 תהליכי אקספלורציה זהותית בקרב מאומצים MA עוזר-ברגר, טל
2016 הקשר בין דמיון פנים בין הורים לילדיהם, לבין השקעה הורית ואיכות הקשר ביניהם MA עומר, כרמית
2016 בחינת הקהילה המקצועית הלומדת בבתי ספר לחינוך מיוחד עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי (אנגלית) תואר שלישי פלדמן, ניב שכטר חן
2016 האחדת פסיקה הלכתית: בין הכלה לדחיקה : עיונים ראשונים על מגמות של האחדת הפסיקה ההלכתית בזיקה להגות ההלכתית של רבני מרוקו בתוך השיח ההלכתי הגבוה במדינת ישראל במאה העשרים MA פנגלה, שרון זיבוטפסקי ארי
2016 גורמים גופניים, משפחתיים ורגשיים המנבאים הצלחה בתוכנית רב-תחומית לירידה במשקל בקרב ילדים תואר שלישי פנטנוביץ’, מיכל כץ יעקב
2016 עיבוד המיספרי של מטפורות בגנטיקה בקרב תלמידי בית ספר על יסודי תואר שלישי פרנקו, ציפי משעל נירה
2016 מודל למידה והתפתחות מקצועית מבוססת תבונת המונים ברשתות חברתיות תואר שלישי צורף, ליאור פסיג דוד
2016 השפעת אימון לשיפור תפקודים ניהוליים בביצוע מטלת multitasking בקרב ילדים עם ADHD MA צרפתי, סמדר דדו
2016 הקשר בין מעורבות בספורט תחרותי מאורגן לבין רווחה נפשית, הישגים, ודפוסי התנהגות בריאים בקרב בני נוער בישראל MA צ’ייקובסקי, עמוס הראל-פיש יוסי
2016 יכולות הבנה ושחזור סיפור בקרב ילדים על הרצף האוטיסטי בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה MA קדוש, ליאת באומינגר נירית
2016 מודל משולב לניבוי מאפייני סגל ההוראה ולניבוי הישגי תלמידים בבתי ספר יסודיים בישראל (אנגלית) תואר שלישי קדח, מואפק שכטר חן
2016 פעילות חוזרת במילון ממוחשב בספר אלקטרוני ותרומתה לרכישת מילים חדשות אצל ילדי-גן MA קוזלוב-פרץ, אולה קורת עופרה
2016 הקשר בין מוטיבציה פנימית למיטביות : הבדלים במגדר בקרב תלמידים MA קידושים, איריס
2016 דיכאון אימהי מתמשך : השפעתה על אינטראקציה טריאדית בין הורים וילדיהם בגילאי טרום בית ספר MA קלוש-עטיה, מיכל
2016 השפעת תכנית התערבות לפיתוח מיומנויות הסיווג על שיפור ההמשגה המילולית והחשיבה האנלוגית בקרב ילדים בעלי עיכוב התפתחותי-שפתי בגיל הרך (אנגלית) MA קלנג, תמר
2016 קשיים בהבנת הנקרא אצל מבינים חלשים : יכולת היקש, תהלוך טקסט וזיכרון עבודה MA רוזנפלד, שירי יערי מנחם