תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2018 חקירת תהליך הפקת-משמעות של מנהלי בתי ספר לצרך בצוע תפקידם ברפורמה ארצית "עז לתמורה" ‬(אנגלית) תואר שלישי גנון-שילון, שרי שכטר חן
2018 חשיבה מערכתית במנהיגות חינוכית - תיקוף מבנה MA נדב, נחמה
2017 תפיסות מנהלים בדרג ביניים לגבי רפורמת "הלמידה המשמעותית" MA גפן-סיטון, חגי שכטר חן
2016 השפעות סביבות למידה מעצימות מתוקשבות על מכוונות עצמית בלמידה, ידע תוכן פדגוגי טכנולוגי ומסוגלות עצמית בהטמעת טכנולוגיה בקרב פרחי הוראה (אנגלית) MA בן-אהרן, דנית
2016 בחינת הקהילה המקצועית הלומדת בבתי ספר לחינוך מיוחד עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי (אנגלית) תואר שלישי פלדמן, ניב שכטר חן
2016 מודל משולב לניבוי מאפייני סגל ההוראה ולניבוי הישגי תלמידים בבתי ספר יסודיים בישראל (אנגלית) תואר שלישי קדח, מואפק שכטר חן
2016 מחקר אורך (שש שנים) לבחינת מודל של קהילה מקצועית לומדת של מפקחים במחוז במשרד החינוך בישראל : מאפיינים, התפתחות ופיתוח מודל להטמעת רפורמה תואר שלישי רוסו, לילי שכטר חן
2015 המטפורות שבאמצעותן מתארים מורים בבתי הספר התיכוניים את עבודת ההוראה, עבודת הצוות ואת הניהול הבית ספרי בעידן של רפורמת "עוז לתמורה" MA דמארי, אבישג שכטר חן
2015 חניכת פרחי ניהול בתוכנית להכשרת מנהלים : מאפיינים של יחסים משמעותיים בין חונך לחניך על פי תפיסותיהם של מנהלים-חונכים MA קנלר, יהונתן שכטר חן
2015 תפיסות מנהלי בתי ספר תיכוניים את תפקידם ודרכי התמודדותם עם הרפורמה "עוז לתמורה" MA שמסיב, אודיה חן שכטר חן
2014 בחינת תפיסותיהם של מנהלי בתי ספר בחברה הערבית המוסלמית לגבי למידה מהצלחות MA סמארה, היפא שכטר חן
2014 למידה שיתופית בבתי ספר ‬(אנגלית) MA פרלמן, יפעת שכטר חן
2014 חשיבה מערכתית במנהיגות חינוכית (אנגלית) תואר שלישי שקד, חיים שכטר חן
2012 תפיסות מורים מתמחים ומורים מנחים את המושג "למידה מהצלחות" MA צור, איריס שכטר חן
2011 פיתוח ובחינת שאלון מנגנוני למידה ארגוניים בבתי ספר תיכוניים MA אינו-אטרצ’י, לילך שכטר חן
2011 הקשר בין מחויבות המנהל לבית הספר לבין היקף מנגנוני למידה ארגוניים בבית הספר MA לוי-ברוק, ליאת שכטר חן
2011 בחינת תפיסותיהם של מורים לגבי למידה קולקטיבית מהצלחות MA שפירא ענת שכטר חן
2010 למידה מהצלחות כמנוף לקהילה מקצועית לומדת ‬(אנגלית) MA גנון-שילון, שרי שכטר חן
2010 בחינת הקשר בין תפיסת מסוגלות המנהל לבין היקף מנגנוני למידה ארגוניים MA ונונו-מקיס, כרמית שכטר חן
2010 בחינת תפיסותיהם של מפקחים, מנהלים ומורים את מושג הקהילה המקצועית הלומדת MA סדן-עוז, שלי שכטר חן
2010 הקשר בין תפיסת מבנה בית ספרי - תחזוקת המתקנים - לבין תפיסת מנגנוני למידה ארגוניים בקרב מורי בתי ספר יסודיים במגזר החרדי MA קזיוף, שלמה שכטר חן
2010 בחינת תפיסות מפקחים לגבי למידה קולקטיבית מהצלחות MA תכלת, נטלי שכטר חן
2009 הקשר בין תפיסת חוסר ודאות של מנהלים למנגנוני למידה בית ספריים (אנגלית) MA אשר, נעמי ‬ שכטר חן
2009 מנגנוני למידה ארגוניים כמשתנה מתווך בין תפיסת חוסר וודאות של מורים לבין תפיסת מסוגלות קולקטיבית של מורים ‬(אנגלית) MA מואפק, קדח ‬ שכטר חן