תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2015 מה ניתן ללמוד ממורים, תלמידים ומניתוח שיעורים מיטביים על המדדים הקובעים את איכותו של השיעור המתוקשב בכיתות עם מחשבים ניידים אישיים 1:1 בבית הספר היסודי? MA אופן, ענת ספקטור לוי אורנית
2015 מהו שעור טוב בכיתות עם מחשבים ניידים אישיים 1:1? : מאפייני הוראה ולמידה מיטבית על פי מורים, תלמידים וניתוח שעורים מתוקשבים בחטיבת הביניים MA טרכטמן, גלית ספקטור לוי אורנית
2015 מדענים קטנים : היבטים רגשיים וקוגניטיביים אצל גננות וילדים ביחס לעיסוק במדע בחינוך הקדם-יסודי ‬(אנגלית) תואר שלישי קסנר-ברוך, יעל
2013 תהליכי שינוי בתפיסת התפקיד והזהות המקצועית של מורים המלמדים בכיתות עם מחשבים ניידים תואר שלישי דורון, אסתי
2013 תהליכי שינוי והתפתחות מקצועית של גננות בעקבות השתתפותן בקורס לעיצוב סביבות למידה בגן המקדמות אוריינות מתמטית, מדעית וטכנולוגית MA פרץ, טלי ספקטור לוי אורנית
2012 תרומתה של הלמידה באמצעות מחשבים ניידים אישיים לפיתוח מיומנויות למידה ואוריינות מידענית אצל תלמידי חטיבת ביניים MA גילת, יעל
2011 תוכנית התערבות להקנייה מפורשת של המיומנות "פענוח ייצוגים חזותיים מורכבים" והשפעתה על הבנה של ידע מדעי, יכולת יישום והעברה של המיומנות אצל בנות בבית ספר על יסודי MA סרוסי, רוית
2010 השפעת פעילות לימודית לא פורמאלית: חקר תחרותי בנושא "מארי קירי ומדעניות ידועות שם" על עמדות תלמידים בכלל ועמדות בנות בפרט כלפי מדע, קריירה מדעית ונשים במדע MA כץ, לובה
2009 מיני-מוזיאון למדע וטכנולוגיה בבית הספר העל יסודי: סביבה לימודית אותנטית לפיתוח ידע מדעי, תחושת מסוגלות אישית ועמדות חיוביות כלפי מדע אצל תלמידים נאמני המוזיאון MA אלוני, אשרה
2008 מאפייני ההוראה בסביבת קמפוס לימודי-ווירטואלי וכיתות המצוידות במחשבים ניידים-אישיים בהיבט של אסטרטגיות הוראה, אינטראקציה מורה-תלמיד ושילובו של החזון הבית ספרי MA גזית, מינה
2008 למידה באמצעות מחשבים ניידים-אישיים וקמפוס וירטואלי כדרך שגרה: פיתוח מיומנויות למידה, מידענות והיבטים אפקטיביים אצל תלמידי כיתות ו’-ז’ MA מנשה, קרן