תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2017 הקשר בין רווחה כלכלית והשכלה אקדמית לבין אוריינות פיננסית במגזר החרדי בישראל MA יזדי, אור בן דוד הדר איריס
2016 הקשר בין סגנון ניהול ואקלים בית-ספרי לבין מידת השיפור של ההישגים במתמטיקה אצל תלמידים הלומדים בבתי ספר המתמחים בהפרעות התנהגות MA אבן, אורי בן דוד הדר איריס
2016 מדידת אי-השוויון בחינוך במדינת ישראל תואר שלישי דדון-גולן, זהורית
2016 הקשר בין מידת השוויון בהקצאת המשאבים לחינוך למידת השוויון בהתפלגות ההישגים MA דואני, סיגל בן דוד הדר איריס
2014 שילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים: מחקר מדיניות משווה MA לוי, עדית בן דוד הדר איריס
2014 ההבדלים בהישגים במתמטיקה לפי משתני רקע שונים אצל תלמידים הנבחנים בבחינת בגרות בהיותם צעירים והמוגדרים כמצטיינים במתמטיקה MA שרעבי, נעם בן דוד הדר איריס
2013 מודל צמיחה להערכת ההישגים במתמטיקה על ידי אמידת הערך המוסף הבית ספרי באמצעות מוכנות, השתתפות, תחושת מסוגלות, מספר שעות תגבור ומשתני הרקע של תלמיד MA זילברברג, נחמה בן דוד הדר איריס
2012 כיצד מנסה בית הספר הדמוקרטי "ניצן" לצמצם פערים חברתיים אצל אוכלוסיית תלמידים מוחלשת : חקר מקרה MA עוז, יובל