ביקור שר החינוך מר נפתלי בנט במרכז הל"ב, היחידה לסימולציה